Lượt xem: 223

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 5/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Lâm Tấn Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

    Trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng; cấp ủy cơ sở đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt là triển khai cho đảng viên, quần chúng học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Quang cảnh hội nghị

 

    Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; triển khai thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Trong 6 tháng, đã quyết định kết nạp 86/160 đảng viên, đạt 53,75% chỉ tiêu được giao. Đến nay, toàn Đảng bộ có hơn 5.000 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được tăng cường. Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Đảng ủy đã triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 12 tổ chức cơ sở đảng. Tính đến tháng 5, có 26/26 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự họp giám sát 87/89 cơ sở đảng. Trong đó, có 42/44 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 44 chi bộ cơ sở, 01 đảng ủy cơ sở. Tất cả tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng đã tiến hành kiểm tra 03 đảng viên; giám sát 02 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

    Cấp ủy cơ sở đã phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng, tổng doanh thu các doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối đạt hơn 13.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 269 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt 887,81 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 1.698 tỷ đồng. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia quyên góp, ủng hộ thực hiện an sinh xã hội, các quỹ từ thiện, nhân đạo “Vì người nghèo”… trị giá trên 95 tỷ. Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

    Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lâm Tấn Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng ủy Khối trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, thông tin thêm một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Khối cần triển khai tốt việc học tập, quán triệt hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới đây. Triển khai thực hiện tốt các quy định mới của Bộ Chính trị, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; kịp thời theo dõi, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cấp ủy cơ sở, quan tâm công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Chú trọng công tác sinh hoạt chuyên đề, nhất là sinh hoạt ở những tổ chức Đảng ngoài doanh nghiệp nhà nước. Tập trung khẩn trương rà soát, thẩm định, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng, đúng quy định. Quan tâm chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên; chủ động thực hiện công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, đề nghị cấp ủy đảng trong Khối gắn với nhiệm vụ của ngành cần quan tâm, theo dõi đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, thực hiện quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình xúc tiến thương mại, tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp. Quan tâm, xử lý các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong khối. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm chăm lo đời sống người lao động ở các doanh nghiệp trong khối.

Ánh PhúcPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 90
  • Hôm nay: 6339
  • Trong tuần: 87,936
  • Tất cả: 12,419,185