Lượt xem: 31

Huyện Long Phú tổ chức họp mặt lễ Sene Đôlta năm 2022

Ngày 22/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú tổ chức buổi họp mặt mừng lễ Sene Đôlta năm 2022 của đồng bào Khmer. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng; Huỳnh Đức - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú; các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành huyện; các vị thượng tọa, đại đức, người có uy tín, cán bộ, chiến sĩ là đồng bào Khmer trên địa bàn huyện.

 


Các đại biểu dự họp mặt lễ Sene Đôlta của đồng bào Khmer huyện Long Phú. Ảnh Sóc Ca

    Tại buổi lễ họp mặt, các đại biểu được nghe thư chúc mừng lễ Sene Đôl ta năm 2022 của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng năm 2022 của huyện nhà, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Trong 9 tháng năm 2022, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, nhưng Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào thiểu số, lồng ghép việc thực hiện các chính sách dân tộc với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

    Huyện đã đầu tư 8 công trình giao thông, duy tu bảo dưỡng 3 công trình giao thông nông thôn; 758 hộ có nhu cầu về đất ở, nhà ở, chuyển đổi nghề, nước sinh hoạt phân tán được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, đồng bào Khmer còn được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm phát triển sản xuất; xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách; mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn; hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ bảo hiểm y tế; thực hiện tốt các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào Khmer với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng, góp phần rất lớn trong việc giảm nghèo hộ đồng bào Khmer; từ đó, diện mạo vùng có đông đồng bào dân tộc không ngừng đổi mới, nâng cao. Công tác phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào được chú trọng; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được bảo tồn và phát huy; khối đại đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn huyện không ngừng được củng cố và tăng cường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện luôn được giữ vững.


Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Ảnh Sóc Ca

 

    Trong không khí chân tình, thân mật, thắt chặt tình đoàn kết, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Long Phú, luôn mong muốn các vị thượng tọa, đại đức, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào Khmer trong huyện, tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị phát động; nỗ lực phấn đấu thi đua, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm không ngừng nâng cao về mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần, tiếp tục giữ vững và phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Đồng thời, mong muốn bà con tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống COVID-19, tổ chức mừng lễ Sene Đôlta trên tinh thần vui tươi, an toàn, tiết kiệm, gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh.

    Nhân dịp này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 09 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Sóc CaPhim tư liệu
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 60
  • Hôm nay: 5512
  • Trong tuần: 70,365
  • Tất cả: 5,401,205