Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 82-HD/BTGTU
Ngày ban hành 21/04/2020
Ngày hiệu lực 21/04/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm 82HD-BTGTU.pdf