Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số: 1193/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1194/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 2
Số: 1195 /QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1196 /QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 3
Số: 242/CV-BTC 10/10/2022 Công văn về việc đăng danh sách Giải thưởng VHNT tỉnh Sóc Trăng, lần thứ nhất — năm 2022
Lượt xem:
Tải về 0
Số:489 /QĐ-UBND 18/02/2022 Quyết định Phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Lượt xem:
Tải về 5
Số: 102 /TB-UBND 29/12/2021 Thông báo về việc nghỉ và treo cờ Tổ quốc trong ngày Tết Dương lịch năm 2022
Lượt xem:
Tải về 2
Số: 115 /KH-UBND 25/07/2021 Kế hoạch Triên khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022, tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem:
Tải về 7
Số: 1806 /QĐ-UBND 18/07/2021 Quyết định về việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem:
Tải về 8
Số: 934 /UBND-VX 30/05/2021 Công văn về việc tăng cường giám sát người về từ những vùng có dịch Covid-19
Lượt xem:
Tải về 9
12