Tổng số: 102
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 102-HD/BTGTU 03/06/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 101-HD/BTGTU 02/05/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 101-HD/BTGTU 02/05/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 100 -HD/BTGTU 18/04/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 99-HD/BTGTU 10/04/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 98-HD/BTGTU 01/04/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024)
Lượt xem:
Tải về 1
Số 97-HD/BTGTU 25/03/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 90-KH/BTGTU 18/03/2024 Kế hoạch Tổ chức vòng sơ khảo cấp tỉnh Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024
Lượt xem:
Tải về 2
Số 96 -HD/BTGTU 11/03/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024)
Lượt xem:
Tải về 1
Số 95-HD/BTGTU 19/02/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)
Lượt xem:
Tải về 2
12345678910...