Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 74-HD/BTGTU 22/05/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 73-HD/BTGTU 21/04/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Lượt xem:
Tải về 2
Số 66-HD/BTGTU 17/02/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem:
Tải về 5
Số 62-HD/BTGTU 31/01/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Lượt xem:
Tải về 2
Số 62-HD/BTGTU 31/01/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Lượt xem:
Tải về 1
Số 56-HD/BTGTU 05/12/2022 Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kết quả 01 năm thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Lượt xem:
Tải về 0
Số 530-CV/BTGTU 14/11/2022 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 - 02/01/2023)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 53-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 54-HD/BTGTU 14/11/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Lượt xem:
Tải về 0
Số 51-HD/BTGTU 25/10/2022 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022)
Lượt xem:
Tải về 0
12345678910