Tổng số: 110
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 92-HD/BTGTU 18/01/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 88-HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024
Lượt xem:
Tải về 8
Số 89-HD/BTGTU 05/01/2024 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2024
Lượt xem:
Tải về 0
Số 86-HD/BTGTU 28/12/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024
Lượt xem:
Tải về 2
Số 903-CV/BTGTU 28/12/2023 Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
Lượt xem:
Tải về 1
Số 85-HD/BTGTU 19/12/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01/01/1914 - 01/01/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 83-HD/BTGTU 15/12/2023 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lượt xem:
Tải về 1
Số 84-HD/BTGTU 15/12/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 81-HD/BTGTU 30/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Lượt xem:
Tải về 2
Số 82-HD/BTGTU 30/11/2023 Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Lượt xem:
Tải về 5
12345678910...