Kế hoạch Thực hiện Chưong trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số: 89/KH-UBND
Ngày ban hành 30/07/2020
Ngày hiệu lực 30/07/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chưong trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lâm Hoàng Nghiệp
Tài liệu đính kèm 89KH-UBND.pdf