Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Số ký hiệu văn bản Số: 1294 /UBND-KT
Ngày ban hành 05/08/2020
Ngày hiệu lực 05/08/2020
Trích yếu nội dung Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Hiểu
Tài liệu đính kèm 1294UBND-KT.pdf