Hướng dẫn Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Số ký hiệu văn bản Số 88-HD/BTGTU
Ngày ban hành 24/09/2020
Ngày hiệu lực 24/09/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lâm Tấn Hòa
Tài liệu đính kèm 88HD-BTGTU.pdf