Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản Số 08-KH/TU
Ngày ban hành 23/01/2021
Ngày hiệu lực 23/01/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Lâm Văn Mẫn
Tài liệu đính kèm KH 08-thuchien hi thi so 45.2020 bau cu QH, HĐND (lan 6).doc