Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 10-KH/BTGTU
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lâm Tấn Hòa
Tài liệu đính kèm 10KH-BTGTU.pdf