Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng
Số ký hiệu văn bản Số 29-HD/BTGTU
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm so-29-HD-BTGTU.pdf