Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Số ký hiệu văn bản Số 11-CT/TU
Ngày ban hành 05/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm 11-CT-TT.ATGT.doc