Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
Số ký hiệu văn bản Số 53-HD/BTGTU
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2023)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lâm Sách
Tài liệu đính kèm huong dan 53.pdf