Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Số ký hiệu văn bản Số 405-BC/TU
Ngày ban hành 14/09/2023
Ngày hiệu lực 14/09/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm Bao cao giua NK DHXIV tinh ST 2020-2025.pdf