Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
Số ký hiệu văn bản Số 97-HD/BTGTU
Ngày ban hành 25/03/2024
Ngày hiệu lực 25/03/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lâm Sách
Tài liệu đính kèm 18_HD_TTKN_70_NAM_HIEP_DINH_GIONEVO.pdf