Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
Số ký hiệu văn bản Số 100 -HD/BTGTU
Ngày ban hành 18/04/2024
Ngày hiệu lực 18/04/2024
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lâm Sách
Tài liệu đính kèm HD_TTKN_120_NAM_NGAY_SINH_DC_HOANG_DINH_GIONG.pdf