Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Số ký hiệu văn bản Số 969-CV/BTGTU
Ngày ban hành 13/04/2020
Ngày hiệu lực 13/04/2020
Trích yếu nội dung Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm 969CV-BTGTU.pdf