Công văn về việc thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Số ký hiệu văn bản Số 02-CV/BTGTU
Ngày ban hành 16/10/2020
Ngày hiệu lực 16/10/2020
Trích yếu nội dung Công văn về việc thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm 02CV-BTGTU-p.pdf