Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản Số 166-QĐ/TU
Ngày ban hành 15/01/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Lâm Văn Mẫn
Tài liệu đính kèm QĐ TL BCĐCTBC 21-26.doc