Thông báo về thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 08 -TB/BTGTU
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo về thể lệ Cuộc thi sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm 08TB-BTGTU.pdf