Công văn về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022
Số ký hiệu văn bản Số 440-CV/BTGTU
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 06/07/2022
Trích yếu nội dung Công văn về việc tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách xã hội
Người ký duyệt Lý Rotha
Tài liệu đính kèm CV trien khai cuoc thi Viet - Lao 2022.pdf