Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 19-CT/TU
Ngày ban hành 20/03/2023
Ngày hiệu lực 20/03/2023
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm 19 CT-THAHS.pdf