Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Số ký hiệu văn bản Số 84-HD/BTGTU
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày hiệu lực 15/12/2023
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2024)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lâm Sách
Tài liệu đính kèm Huong_dan_tuyen_truyen_65_nam_Ngay_truyen_thong_BDBP.pdf