Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
Số ký hiệu văn bản Số 903-CV/BTGTU
Ngày ban hành 28/12/2023
Ngày hiệu lực 28/12/2023
Trích yếu nội dung Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền
Người ký duyệt Lâm Sách
Tài liệu đính kèm 903-CV_tuyen_truyen_ky_niem_45_nam_Ngay_Chien_thang_chien_tranh_bao_ve_bien_gioi_Tay_nam.pdf