Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản Số 24-CT/TU
Ngày ban hành 17/01/2024
Ngày hiệu lực 17/01/2024
Trích yếu nội dung Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ đạo
Người ký duyệt Hồ Thị Cẩm Đào
Tài liệu đính kèm 24 CT-DDcongvu.pdf