Tổng số: 143
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 74-HD/BTGTU 22/05/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1193/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1194/QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1195 /QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số: 1196 /QĐ-UBND 22/05/2023 Quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở tính tiền bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn đi qua địa bàn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng)
Lượt xem:
Tải về 0
Số 73-HD/BTGTU 21/04/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Lượt xem:
Tải về 2
Số 19-CT/TU 20/03/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Lượt xem:
Tải về 6
Số 18 CT/TU 22/02/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Sóc Trăng
Lượt xem:
Tải về 0
Số 66-HD/BTGTU 17/02/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023)
Lượt xem:
Tải về 5
Số 62-HD/BTGTU 31/01/2023 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023)
Lượt xem:
Tải về 2
12345678910...