Lượt xem: 904

Huyện Trần Đề thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, các cấp ủy đảng, các ngành và địa phương trong huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực thực hiện hiệu quả. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, góp phần tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân về việc học tập và làm theo Bác.

 


Công trình thanh niên "Thắp sáng đường quê - Cột cở Tổ quốc" của Huyện đoàn Trần Đề

 

    Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, Huyện ủy Trần Đề tập trung tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” và “nói đi đôi với làm” để làm gương trước nhân dân. Sau học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xây dựng chương trình, kế hoạch học tập và làm theo; trong đó, lựa chọn một số nội dung, công việc trọng tâm, đặc thù, lợi thế, có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

    Bí thư Đảng ủy thị trấn Lịch Hội Thượng - Hồ Quang Đại, cho biết: “Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII, thời gian qua, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, coi trọng việc tự phê bình và phê bình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện”.

    Thầy Trương Quý Cường - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Viên Bình, chia sẻ: “Tất cả đảng viên Chi bộ đều gương mẫu thực hiện thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Hằng năm, Chi bộ luôn triển khai thực hiện tốt các cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ. Bên cạnh đó, Chi bộ còn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nổi bật là duy trì phong trào Hủ gạo vui xuân”.

    Trong 3 năm qua, đã có rất nhiều hoạt động thi đua và xuất hiện ngày càng nhiều các phong trào yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong thời gian COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ, quân và dân huyện Trần Đề đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội. Đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng không đồng”, “Những chuyến xe yêu thương” và các hoạt động hỗ trợ tâm dịch, các khu cách ly, khu vực phong tỏa và bà con nghèo với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

    Trong các đoàn thể chính trị - xã hội cũng đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua và các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như Đoàn Thanh niên với các phong trào và mô hình “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ Trần Đề học tập và làm theo lời Bác”, “Tuổi trẻ Trần Đề chung sức xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”. Phó Bí thư Huyện Đoàn Trần Đề - Lâm Minh Đoàn, cho biết: “Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, việc nhận thức, rèn luyện đạo đức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được nâng lên. Từ đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, tấm gương làm theo Bác, đến nay đã có 19 công trình, phần việc đăng ký và trên 85% công trình, phần việc hoàn thành và đạt hiệu quả cao”.

    Công tác tuyên truyền cũng được thực hiện thường xuyên, đổi mới nội dung, có hệ thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi bộ đảng và chi hội, tổ hội các đoàn thể. Để làm đậm nét và tạo sự lan tỏa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giải quyết các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Từ đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong học tập và làm theo, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.


Bí thư Huyện ủy Trần Đề Lưu Hữu Danh trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII. Ảnh: Văn Sông

 

    Phát huy kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng chí Lưu Hữu Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Trần Đề yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng các cấp. Lấy kết quả rèn luyện là tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp, hiệu quả. Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò của Bí thư cấp ủy trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01. Thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức lối sống cho đoàn viên, thế hệ trẻ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám giám việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

    Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, đã có 10 tập thể và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng. Những mô hình hay, cách làm thiết thực trong học tập và làm theo Bác đã và đang góp phần đưa kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển, diện mạo nông thôn đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đây chính là động lực để thời gian tới Trần Đề tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, nhất là Chuyên đề năm 2023 “Sóc Trăng phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn SôngPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 8520
  • Trong tuần: 89,783
  • Tất cả: 11,404,450