Lượt xem: 17239

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Chiều ngày 15-10, tại Trung tâm Văn hóa và Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tiến hành phiên bế mạc.

    Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Trần Văn Vụ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Nguyễn Tấn Quyên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ.

    Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Trần Văn Chuyện đã thông qua tờ trình Đề án nhân sự Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc của Đảng lần thứ XIII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu nhiệm kỳ 2015 - 2020 giới thiệu. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII giới thiệu 19 đồng chí để bầu chọn đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết. Qua thảo luận, đại hội đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 17 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. Ảnh M.Linh

    Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: “Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người bằng bình quân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.

    Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh nhất quán phương châm chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”. Trong đó, phấn đấu thực hiện 23 chỉ tiêu cụ thể gồm:

    (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá so sánh năm 2010 bình quân 5 năm (2021-2025) đạt 8,0%.

    (2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ đạt 75 triệu đồng/người/năm trở lên.

    (3) Cơ cấu GRDP (theo giá hiện hành) đến cuối nhiệm kỳ khu vực I là 33%, khu vực II 26%, khu vực III từ 37% trở lên, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm khoảng 4%.

    (4) Sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao đến cuối nhiệm kỳ chiếm trên 80% sản lượng lúa toàn tỉnh.

    (5) Sản lượng thuỷ, hải sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 417.000 tấn trở lên.


Ban Chấp hành khóa mới ra mắt hạ quyết tâm trước Đại hội. Ảnh: M.Linh

    (6) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 250 triệu đồng/ha.

    (7) Lũy kế đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 6 huyện/thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

    (8) Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân mỗi năm từ 21% trở lên.(9) Giá trị xuất khẩu hàng hoá đến cuối nhiệm kỳ đạt 1,2 tỷ USD.

    (10) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đến cuối nhiệm kỳđạt 97.600 t đồng.

    (11) Thu ngân sách nhà nước trong cân đối đến cuối nhiệm kỳ là 6.500 tỷ đồng.

    (12) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động trẻ em, học sinh trong độ tuổi đến lớp: Nhà trẻ đạt 25%, mẫu giáo đạt 95%; tiểu học đạt 99,5%; trung học cơ sở đạt 98,5%; trung học phổ thông và tương đương đạt 75%.

    (13) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đến cuối nhiệm kỳ đạt 85%.

    (14) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 100%; đạt 30 giường bệnh/10.000 dân, 10 bác sĩ/10.000 dân.

    (15) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5% dân số; tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi là 45%.

    (16) Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 30%. Tỷ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi là 85%.

    (17) Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2%-3%/năm; trong đó, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo 3%-4%/năm.

    (18) Hàng năm, tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là 93%; tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 99%.

    (19) Hàng năm, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt khu dân cư nông thôn, làng nghề được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường là 65%.

    (20) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025, tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh là 53.400 đồng chí.


Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội. Ảnh M.Linh

    (21) Hàng năm, có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có dưới 1,5% tổ chức cơ sở đảng “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

    (22) Hàng năm, có trên 80% đảng viên được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và có dưới 1,5% đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

    (23) Hàng năm, phấn đấu có trên 85% các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Đại hội cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

    (1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    (2) Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án. Khai thác lợi thế hành lang kinh tế ven sông Hậu kết nối khu vực kinh tế biển; kêu gọi đầu tư các dự án năng lượng, cảng biển, khu logistics, phát triển các khu, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Tặng quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành khóa XIV. Ảnh M.Linh

    (3) Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

    (4) Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá gắn với phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

    (5) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

    Đồng thời, Đại hội xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

    (1) Đẩy mạnh phát triển toàn diện nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao (đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý) chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng từng bước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

    (2) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

    (3) Tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thuỷ lợi trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư năng lượng, cảng biển, khu logistics, khu, cụm công nghiệp, các đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển kinh tế số, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả cao nhất.


Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh M.Linh

    Ra mắt và hạ quyết tâm trước Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành khóa XIV, Tân Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn xin hứa, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; vận dụng có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực, gương mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường đoàn, thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động; chấp hành và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng… Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ phấn đấu hết mình trên từng cương vị được phân công phụ trách.

    Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh Sóc Trăng tăng cường đoàn kết, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau Đại hội, các cấp uỷ, tổ chức đảng tổ chức quán triệt sâu sắc kết quả và các văn kiện Đại hội; phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

M.LinhPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 67
  • Hôm nay: 1242
  • Trong tuần: 76,014
  • Tất cả: 12,127,643