Lượt xem: 124

Thanh tra tỉnh đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Thanh tra tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2021), cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về nội dung này.

 


Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn – Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Sóc Trăng.

 

    * Thưa đồng chí, kỷ niệm ngày truyền thống ngành Thanh tra năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Sóc Trăng dốc toàn lực phòng, chống COVID-19, xin đồng chí cho biết ngành đã vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ như thế nào?

    Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Năm 2021 là năm kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945 - 23/11/2021), trong điều kiện đầy khó khăn, trở ngại của đại dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, ngành Thanh tra đã có sự nỗ lực vươn lên thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra từ đầu năm được UBND tỉnh phê duyệt. Trên tinh thần bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, xác định rõ trách nhiệm được giao, cùng với sự quyết tâm chính trị, chuyên môn nên toàn ngành Thanh tra ở địa phương đã tập trung thay đổi linh hoạt phương thức thanh tra, điều chỉnh hoạt động nghiệp vụ cho phù hợp, thường xuyên rà soát và bám sát kế hoạch được đề ra ngay từ đầu năm. Công tác phối hợp các ngành các cấp được duy trì và phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy và chính quyền.

    Đến thời điểm hiện nay, ngành Thanh tra ở địa phương đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong đó có nhiều nhiệm vụ đột xuất. Điển hình như: Triển khai 111 cuộc thanh tra hành chính và 409 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực, trong đó Thanh tra tỉnh đã triển khai 12 cuộc (theo kế hoạch 08 cuộc, đột xuất 04 cuộc), đạt 150% kế hoạch. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện một số sai phạm, đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm; tỉ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 94,86%.

    Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) trên địa bàn tỉnh; tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; thực hiện đánh giá chỉ số phòng, chống tham nhũng năm 2020 đạt 86,92/100 điểm.

    Ngoài ra, ngành Thanh tra tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính; công tác tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, thiết thực - điểm nhấn là tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng rộng khắp, nhiều bài tham dự đạt chất lượng cao. Nhìn chung, với kết quả đạt được, Thanh tra hai cấp đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, lập thành tích thiết thực tiến tới kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Thanh tra.

    * Thưa đồng chí, qua hoạt động thanh tra đối với các đơn vị, địa phương thời gian qua, thì đồng chí có nhận xét, đánh giá gì?

    Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Qua thanh tra cho thấy, các tổ chức, đơn vị, địa phương có nhiều cố gắng, thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; phân bổ, bố trí kịp thời các nguồn kinh phí để thực hiện chế độ chính sách, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình, dự án trọng điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; trong thời gian thanh tra, các đơn vị được thanh tra thực hiện đúng theo quyết định thanh tra, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    Tuy nhiên, qua thanh tra nhận thấy các đơn vị được thanh tra cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới như: Một số đơn vị quản lý, sử dụng thanh quyết toán, chứng từ kế toán chưa đúng các quy định hiện hành, việc xây dựng định mức, nội dung chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ chưa chặt chẽ. Về xây dựng cơ bản: Một số chủ đầu tư kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ trong quá trình điều hành, quản lý dự án, các cá nhân tham gia quản lý dự án chưa đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định; các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm...

    * Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh có những định hướng cụ thể gì trong thực hiện nhiệm vụ?

    Đồng chí Nguyễn Việt Hoàn: Thời gian tới, Thanh tra tỉnh sẽ triển khai thực hiện tốt Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cũng như những nhiệm vụ đột xuất có trọng tâm, trọng điểm; kết hợp với công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, phối hợp cơ quan Kiểm toán nhà nước xử lý tốt việc chồng chéo, trùng lặp trong công tác thanh tra; tham mưu thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài, hạn chế điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo tinh thần hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương về công tác thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

    Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi này!

Thanh TâmPhim tư liệu
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
  • Đại đức Thích Đinh Hương - Chủ nhiệm Nhóm Xây cầu giao thông từ thiện chùa Vĩnh Phước, tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 7428
  • Trong tuần: 72,247
  • Tất cả: 3,043,628