Lượt xem: 221

Đảng bộ huyện Trần Đề đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong thực hiện Nghị quyết năm 2023

Năm 2023, Đảng bộ huyện Trần Đề triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ và những khó khăn, thách thức đan xen. Dù vậy, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, huyện Trần Đề đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt 8/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra. Để đánh giá toàn diện những kết quả trong năm vừa qua và xác định rõ những giải pháp trọng tâm nào sẽ được huyện tập trung triển khai trong năm 2024 - cũng là giai đoạn “nước rút” thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, cộng tác viên Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ tỉnh có cuộc trao đổi với đồng chí Lưu Hữu Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Đề nhân dịp Xuân Giáp Thìn  2024.

 


Đồng chí Lưu Hữu Danh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trần Đề 

 

    * Thưa đồng chí, năm 2023 là năm đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xin đồng chí cho biết, trong năm 2023 vừa qua, Trần Đề đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

    Đồng chí Lưu Hữu Danh: Trong năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, huyện Trần Đề đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện khởi sắc. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy, hải sản. Năm 2023, giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp, thủy sản đạt 246 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so năm 2020. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 45.600 tấn, đạt trên 110% chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023, tăng gần 13.500 tấn so năm 2020. Khai thác thủy hải sản đạt trên 60.200 tấn, đạt trên 113% so Nghị quyết, tăng hơn 4.600 tấn so cùng kỳ năm 2020.

    Đến cuối năm 2023, toàn huyện có 7/9 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Trong đó, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, huyện Trần Đề trở thành huyện nông thôn mới. Huyện cũng thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh đi qua địa bàn huyện Trần Đề. Trong năm, đã thực hiện hỗ trợ xây dựng 376 căn nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,59%.

    Công tác chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến, công tác giáo dục, đào tạo được chú trọng; phòng, chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... được quan tâm, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên.

    Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Các cấp uỷ đảng tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định về xây dựng Đảng, các quy định về nêu gương, tạo chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên không ngừng được nâng lên. Các cấp uỷ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, có năng lực chuyên môn, năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phương thức lãnh đạo của cấp uỷ được đổi mới, gần dân, sâu sát với cơ sở, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, bảo đảm chủ trương, nghị quyết của Đảng được chấp hành và thực hiện có hiệu quả.

    * Thưa đồng chí, bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng bộ huyện Trần Đề là thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 16/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV. Đến nay, huyện Trần Đề đã thực hiện đạt những kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

    Đồng chí Lưu Hữu Danh: Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy Sóc Trăng về xây dựng thị trấn Trần Đề đạt đô thị loại IV đến năm 2025, định hướng thành lập thị xã Trần Đề đến năm 2030, Huyện ủy, UBND huyện Trần Đề đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện theo lộ trình, để đạt các tiêu chí và tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.

    Qua đó, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng huyện đã huy động nhiều nguồn lực để tập trung đầu tư phát triển đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn thị trấn, hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả, tạo sự đột phá về phát triển không gian đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, qua rà soát, đánh giá hiện trạng, thị trấn Trần Đề đã đạt được 49/63 tiêu chuẩn, tương đương đạt 70,59/100 điểm. Còn lại 14 tiêu chuẩn chưa đạt. Với quyết tâm chính trị cao, huyện Trần Đề phấn đấu đến cuối năm 2024, thị trấn Trần Đề cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại IV theo quy định.

    Ngoài ra, huyện đang chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh sớm thông qua quy hoạch vùng huyện, quy hoạch chuyên ngành. Từ đó, giúp cho huyện Trần Đề xác định rõ tầm nhìn, định hướng phát triển trong tương lai. Làm cơ sở để huyện đầu tư kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ, khai thác tiềm năng, lợi thế và tối ưu hoá các nguồn lực cho phát triển. Đồng thời, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn, giúp huyện Trần Đề trở thành “cực tăng trưởng” về kinh tế, văn hóa - xã hội khu vực phía Đông của tỉnh Sóc Trăng, hiện thực hóa mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2030.

    * Năm 2024 là năm quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Trần Đề đặt ra những mục tiêu, giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đã đề ra, thưa đồng chí?

    Đồng chí Lưu Hữu Danh: Để thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2024, Huyện ủy Trần Đề sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược về đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số; quan tâm phát triển nguồn nhân lực, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng thời, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu của Nghị quyết số 17-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong đó, huyện ưu tiên phát triển các ngành kinh tế, công nghiệp chế biến để tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và nâng cao đời sống nhân dân.

    Song song đó, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào Khu công nghiệp Trần Đề và các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; bảo vệ tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Lãnh đạo phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữa phát triển kinh tế với văn hóa - xã hội.

    Tiếp tục nâng cao đạo đức công vụ, bảo đảm hiệu quả, thực chất. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch vùng huyện. Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Ðảng.

    * Xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay!

Ngọc ThơPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 101
  • Hôm nay: 9695
  • Trong tuần: 74,375
  • Tất cả: 10,779,868