Lượt xem: 695

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8 và việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết là sức mạnh vô địch của chúng ta. Bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận là ngọn cờ đại đoàn kết toàn thể nhân dân miền Nam để cùng nhau chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi cuối cùng. Nhân dân ta đã đoàn kết, càng đoàn kết rộng rãi và chặt chẽ hơn nữa!”, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2029 - 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Phường 8, thành phố Sóc Trăng đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đã đạt được kết quả tích cực, xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị.

 


Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 8, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Ngọc Phượng

 

    Trong số những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2029 - 2024, nổi bật là Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 tích cực đổi mới và phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào các dân tộc. Trong đó tập trung đa dạng các hình thức, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam, những vấn đề liên quan đến chính sách và công tác tín ngưỡng tôn giáo,... với 480 cuộc. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã tổ chức thăm và tặng 30 phần quà, tổng trị giá 15 triệu đồng; phối hợp với các cơ sở thờ tự phát trên 18 tấn gạo và 1.250 phần quà với tổng trị giá trên 250 triệu đồng cho người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19; đoàn từ thiện kiều bào hỗ trợ 362 phần quà và tiền mặt tổng trị giá trên trên 90 triệu đồng; duy trì và phát triển nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực, như “Cùng em đến trường”, “Sản phẩm địa phương”, “Lúa đặc sản ST25”... với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 quan tâm hướng dẫn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, trong đó đáng kể là đã phối hợp vận động được 750 triệu đồng để tổ chức các hoạt động như trao học bổng và tặng tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng 160 hộ “Gia đình văn hóa”, xây mới 5 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nâng cấp hẻm...

    Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh. Hằng năm, ban hành kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với kết quả hằng năm có gần 98,3% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, tất cả 7 khóm đều được công nhận “Khóm văn hóa” và Phường đạt “Phường văn minh đô thị”. Bên cạnh, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của đất nước và của tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 phối hợp thực hiện nhiều công trình, phần việc mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư và xã hội, như vệ sinh môi trường, đăng ký thực hiện các tuyến đường văn minh đô thị, thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa hoàng yến”, vận động người dân lấn chiếm lòng lề đường để mua bán, xây nhà Đại đoàn kết, làm cột cờ… Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường đã vận động Quỹ Vì người nghèo với số tiền gần 61 triệu đồng, xây mới 3 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 150 triệu đồng, phối hợp hỗ trợ quà kịp thời cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng bởi COVID-19 với tổng trị giá trên 252,6 triệu đồng và trên 38 tấn gạo...; thường xuyên triển khai tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; luôn quan tâm thực hiện tốt Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những việc làm cụ thể, qua đó tổ chức thăm và tặng 405 phần cho các gia đình chính sách với tổng trị giá trên 186,6 triệu đồng…

    Trong nhiệm kỳ 2029 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 cũng đã tích cực thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, kêu gọi kiều bào thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Song song đó, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

    Có thể khẳng định rằng, với những kết quả nổi bật trong thời gian qua, sẽ là tiền đề vững chắc để Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 8 tiếp tục phấn đấu hơn nữa, xứng đáng là người đại diện của nhân dân, là tổ chức nòng cốt trong hệ thống chính trị ở phường, thu hút và tập hợp đông đảo các tầng lớp, các giới trong xã hội; góp phần từng bước, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với Đảng và chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Ngọc PhượngPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 72
  • Hôm nay: 2376
  • Trong tuần: 83,988
  • Tất cả: 12,528,397