Lượt xem: 158

Đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Chiều ngày 1/4, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

 


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng

 

    Dự tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Chí Công - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

    Quý I năm 2024, toàn ngành tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2024. Kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các quy định, hướng dẫn của Trung ương, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu công tác nhân sự thường xuyên và đột xuất, trong đó có nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước phục vụ các phiên họp Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng thời, tích cực tham mưu triển khai hoạt động của Tiểu ban Điều lệ Đảng, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng và Ban Chỉ đạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; triển khai rà soát quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031... Ban tổ chức các cấp đã tham mưu cấp ủy tổ chức các hội nghị tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai và cụ thể hóa các chủ trương và văn bản chỉ đạo của Trung ương về cơ sở đảng, đảng viên; kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng và tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; ban hành kế hoạch, đề ra các giải pháp  phát triển đảng viên giai đoạn 2024-2025 nhằm bảo đảm mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đề ra.

    Trong quý I, Ban Tổ chức Trung ương đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Tổ chức thành công Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023. Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc. Phối hợp thẩm định các đề án và kịp thời trả lời đề xuất, kiến nghị của các địa phương, đơn vị về tổ chức bộ máy, biên chế; tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

    Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được triển khai, quán triệt Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 30/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Ánh PhúcPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 68
  • Hôm nay: 2342
  • Trong tuần: 83,497
  • Tất cả: 11,489,789