Lượt xem: 1528

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) trong cộng đồng dân cư. Qua đó, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 


Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Sóc Trăng thường xuyên lồng ghép tổ chức tập huấn, TTPBGDPL cho cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở

 

    Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Nhận thức rõ được vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong công tác phòng chống tội phạm, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã tham gia đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và đạt được những kết quả nhất định.

    Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng luôn xác định việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một công tác quan trọng của đơn vị; thường xuyên tổ chức thông tin, phổ biến pháp luật tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị, các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn bằng nhiều cách làm hay và hình thức phong phú, như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; tuyên truyền thông qua các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố, họp lệ của đoàn thể; đặc biệt, thường xuyên phối hợp với hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền miệng trực tiếp đến từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư.

    Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng còn phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và các tổ chức thành viên tổ chức giới thiệu, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm của Đảng, những nội dung cơ bản của các dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác TTPBGDPL, phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

    Đối với Ngày pháp luật hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp định kỳ mỗi tháng một lần sinh hoạt nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp còn vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nhất là tại các khu dân cư. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức tháng cao điểm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đông đảo đời sống nhân dân như: Pháp luật về hôn nhân gia đình; về đất đai; về an toàn giao thông; về xử lý vi phạm hành chính; về xử lý hình sự… góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động TTPBGDPL như: Tổ chức các hội nghị trực tuyến; vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” trực tuyến; đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, zalo, facebook... đến toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2022 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức TTPBGDPL được 5.981 cuộc, có hơn 364.484 lượt người dự.

    Cùng với đó, công tác TTPBGDPL đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”

    Theo đồng chí Cao Văn Quyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kế Sách, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện luôn được sự quan tâm hướng dẫn kịp thời, sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự hỗ trợ của UBND huyện, sự phối hợp của các tổ chức thành viên, các ngành... đã tạo điều kiện cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt công tác TTPBGDPL. Đa dạng hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện và đài truyền thanh cơ sở các chuyên mục “Pháp luật và đời sống”; tuyên truyền thông qua các cuộc họp khu dân cư, họp lệ của các tổ chức đoàn thể, mít tinh, tập huấn, tuyên truyền thông qua các mô hình chỉ đạo điểm và nhóm nòng cốt ở khu dân cư đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền. Công tác TTPBGDPL có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước trở nên phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nên tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

    Đồng chí Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác TTPBGDPL thông qua các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các cuộc sinh hoạt lệ chi, tổ hội, câu lạc bộ, nhóm và các cuộc họp dân ở ấp, khóm, khu dân cư, tổ dân phố để tổ chức lồng ghép TTPBGDPL; đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và phương án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh. Quan tâm phối hợp, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật năm 2023"; Ngày Pháp luật Việt Nam trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở bắt đầu trong tháng 10 và tháng 11/2022. Phổ biến kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân”.

Khả TúPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 124
  • Hôm nay: 9686
  • Trong tuần: 90,949
  • Tất cả: 11,405,616