Lượt xem: 73

Đồng chí Trần Văn Lâu chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch tăng trưởng kinh tế năm 2024

“Cần rà soát và có danh mục cụ thể, không bỏ sót số liệu trong thống kê các khu vực, góp phần vào mức tăng trưởng nói chung của tỉnh” -  Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Lâu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn kế hoạch tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024 vừa diễn ra vào chiều ngày 31/1. Cùng dự, có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

 


Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Lâu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

    Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 05/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2024. Theo kịch bản, xác định năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 7%-7,5% thì các lĩnh vực, sản phẩm cần tăng trưởng theo từng quý, như sau, quý I, tốc độ tăng trường GRDP tăng 5,60%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.580 tỷ đồng; tổng thu du lịch ước đạt 396 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu gạo đạt 300 triệu USD. Quý II, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,60%; thu ngân sách nhà nước đạt 1.111 tỷ đồng, tổng thu du lịch ước đạt hơn 400 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 400 triệu USD. Quý III, tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,50%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.180 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 470 triệu USD. Quý IV, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP tăng 9,50%; thu ngân sách nhà nước đạt 1.196 tỷ đồng, tổng thu từ du lịch ước đạt 401 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 330 triệu USD.

    Tại cuộc họp, các sở, ngành tỉnh đã có nhiều ý kiến, xoay quanh các chỉ tiêu phấn đấu. Nhất là các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến ngành, lĩnh vực, từ đó, làm cơ sở phấn đấu thực hiện hoàn thành theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024.

    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Lâu đề nghị Cục Thống kê cho danh mục chỉ tiêu thống kê để các ngành và các địa phương thông tin đến xã, phường, thị trấn. Các sở, ngành và các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chủ đầu tư và địa phương rà soát lại danh mục, dự án mới, dự án chuyển tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng. Xây dựng lộ trình cụ thể trong giải ngân vốn, có văn bản đăng ký tiến độ, kết quả giải ngân hằng tháng gởi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, báo cáo UBND tỉnh, cố gắng đạt chỉ tiêu giải ngân từ 95% trở lên. Đề nghị các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Quan tâm công tác chuyển đổi số. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, theo hướng nông nghiệp xanh, sạch. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công thương định hướng về thị trường, sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ đưa Khu công nghiệp Trần Đề sớm đi vào hoạt động. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát lại các điểm du lịch, có kế hoạch trong đầu tư, làm mới du lịch, kết nối các tour, tuyến, thu hút khách tham quan. Đề nghị các sở, ngành, các địa phương bám sát kịch bản, rà soát lại các chỉ tiêu thống kê. Hàng tháng, hàng quý phải có báo cáo về UBND tỉnh để có sự chủ động, kịp thời, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2024.

Ánh PhúcPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 97
  • Hôm nay: 9412
  • Trong tuần: 74,093
  • Tất cả: 10,779,586