Lượt xem: 128

Kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kế Sách chuyển biến tích cực

Xác định công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng và là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và dựa trên các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kế Sách lần thứ III, năm 2019 - 2024, Huyện ủy, UBND huyện Kế Sách đã ban hành các văn bản lãnh, chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2025 đã góp phần phát triển kinh tế địa phương có đông đồng bào dân tộc, nâng cao đời sống cho hộ dân đồng bào dân tộc.

    “Quả ngọt” qua 5 năm Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện

    Huyện Kế Sách có 13 đơn vị xã, thị trấn với 86 ấp, trong đó 13 ấp vùng dân tộc thiểu số, thuộc 4 xã: Kế Thành, Thới An Hội, An Mỹ và thị trấn Kế Sách. Huyện có 13 dân tộc thiểu số sinh sống với trên 5.234 hộ, trong đó hộ Khmer 4.955 hộ. Để hỗ trợ hộ dân vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện vươn lên, nhất là hộ nghèo thoát nghèo bền vững, huyện Kế Sách đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện Kế Sách tổ chức các đoàn công tác đến thăm các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn huyện Kế Sách. Ảnh: Thúy Liễu

 

    Cụ thể, về thực hiện các chương trình, dự án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, huyện đã đầu tư xây dựng 11 công trình giao thông, duy tu bảo dưỡng 8 công trình giao thông nông thôn, xây dựng 8 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Hỗ trợ bồn chứa nước cho 982 hộ, đào tạo nghề cho 2.000 lao động và giải quyết việc làm cho trên 3.800 người; tổ chức các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cho người có uy tín, sư sãi, người dân tộc thiểu số tiểu biểu được 14 cuộc, có trên 1.450 lượt người dự. Hỗ trợ vốn vay cho hộ dân thực hiện các mô hình sản xuất là 4.450 lượt hộ. Tổ chức họp mặt nhân dịp lễ, tết và thành lập các đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trong huyện.

    Về xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện quan tâm thực hiện. Giai đoạn 2019 - 2024, huyện được Trung ương đầu tư xây dựng mới trên 60 công trình giao thông nông thôn, xây dựng mới 2 trạm y tế, xây dựng mới và nâng cấp, sửa chữa 8 điểm trường, duy tu 38 công trình giao thông nông thôn và nạo vét kênh thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, tổng kinh phí hơn 200 tỷ đồng. Về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, huyện đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, qua đó đã hỗ trợ vốn cho 687 hộ, hỗ trợ tiền điện cho trên 4.200 hộ, cấp trên 9.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, miễn, giảm học phí cho trên 8.650 học sinh… Riêng với, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2019 - 2024, huyện đã huy động và triển khai kinh phí cho các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, góp phần giúp 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

    Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc luôn được huyện quan tâm. Theo đó, huyện có 327 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 7,48% tổng số đảng viên của huyện. Bên cạnh đó, huyện thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

    Nhiệm kỳ mới thành công mới

    Trong nhiệm kỳ lần thứ IV, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kế Sách, năm 2024 - 2029, Đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2029 thu nhập bình quân đầu người của người dân tộc thiểu số bằng bình quân chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm. Có 2 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới. 100% cán bộ, công chức cấp xã trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Xóa tình trạng nhà tạm, dột nát trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có trên 95% người dân tộc thiểu số từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông; trên 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. 100 ấp vùng dân tộc thiểu số có nhà sinh hoạt cộng đồng đảm bảo cơ sở vật chất…

    Đồng chí Lâm Sơn - Trưởng Phòng Dân tộc huyện Kế Sách thông tin, để thực hiện đạt các mục tiêu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kế Sách, năm 2024 - 2029 đề ra, huyện sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chức sắc, chức việc, học sinh, sinh viên, tầng lớp trí thức và nhân dân để họ nhận thức đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước kết hợp với khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng, thế mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giáo dục ý thức nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng, đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý là người dân tộc thiểu số; quan tâm phát triển đảng viên dân tộc thiểu số. Vận động, tập hợp đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương...

Thúy LiễuPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 108
  • Hôm nay: 6808
  • Trong tuần: 88,405
  • Tất cả: 12,419,654