Lượt xem: 41

Đẩy mạnh, đổi mới toàn diện công tác lý luận Công an nhân dân trong tình hình mới

Sáng ngày 23-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an nhân dân (CAND) trong tình hình mới và Lễ ký Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương giai đoạn 2021 – 2026. Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Bộ Công an và đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Lễ ký Chương trình phối hợp. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Sóc Trăng có Đại tá Trần Văn Hòa – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

 


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Sóc Trăng.

 

    Lý luận CAND là hệ thống những tri thức phản ánh mối liên hệ bản chất, quy định trong các lĩnh vực công tác công an; có vai trò định hướng, dẫn đường cho hoạt động thực tiễn, luận giải sáng tỏ những vấn đề mới giúp cho lực lượng CAND luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong từng giai đoạn cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Nhận thức được tầm quan trọng và vai trò “nòng cốt” của lý luận CAND, trong 76 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận CAND.

    Ngày 06/6/2012, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 08 về “Công tác lý luận CAND trong tình hình mới” và Chỉ thị số 05 về “Tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới”. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị số 05, công tác lý luận CAND đã phát triển lên tầm cao mới, đạt được những kết quả quan trọng. Hệ thống lý luận CAND không ngừng được bổ sung, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND.

    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, 10 năm qua, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển rõ rệt, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở để Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự. Công tác lý luận góp phần cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sỹ.

    Để công tác lý luận CAND tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, phù hợp với tình hình mới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành Nghị quyết và Chỉ thị về công tác lý luận CAND thay thế Nghị quyết số 08 và Chỉ thị số 05 theo tinh thần Nghị quyết số 37, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng về tiếp tục nghiên cứu phát triển lý luận an ninh, nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh xã hội, xây dựng lực lượng CAND trên cơ sở nhận thức mới, tư duy mới. Nâng cao nhận thức cho đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sỹ về vai trò quan trọng, tính chất chiến lược của công tác lý luận CAND. Tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu, giáo dục lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tuyên truyền lý luận CAND theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên trách công tác lý luận CAND và tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ sở đào tạo về lý luận của ngành. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, Nhà nước, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Mở rộng hợp tác quốc tế về công tác nghiên cứu lý luận với các nước để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận CAND Việt Nam...

    Tại Hội nghị, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026. Chương trình phối hợp quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.

Diễm HươngPhim tư liệu
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
  • Đại đức Thích Đinh Hương - Chủ nhiệm Nhóm Xây cầu giao thông từ thiện chùa Vĩnh Phước, tỉnh Sóc Trăng
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 47
  • Hôm nay: 7697
  • Trong tuần: 72,516
  • Tất cả: 3,043,897