Lượt xem: 89

Vai trò đặc biệt quan trọng của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT

“Ngành BHXH Việt Nam đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân” là nhận định về những kết quả nổi bật trong năm 2023 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận tại Hội nghị triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2024 của BHXH Viêt Nam. Có được những kết quả đáng ghi nhận này, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Quốc hội, Chính phủ; sự nỗ lực của ngành BHXH Việt Nam, thì sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT có vai trò đặc biệt quan trọng.

    Sự vào cuộc mang yếu tố then chốt

    Xác định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu quả tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trong năm 2023, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã có văn bản gửi Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy 63 tỉnh, thành phố về việc tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt là việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã ban hành văn bản chỉ đạo BHXH 63 tỉnh, thành phố chủ động, khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã; giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến từng Ban Chỉ đạo và từng thành viên… để thực hiện chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT đến từng thôn, bản. Theo đó, BHXH các địa phương đã tăng cường công tác tham mưu nhằm kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo đến tận cấp xã, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Đảng.


BHXH Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ký Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2027

    Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã; 46/63 tỉnh đưa chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHXH, 60/63 tỉnh đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; 22/63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện; 62/63 tỉnh trích ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho người tham gia BHYT… Sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền địa phương từ cấp tỉnh tới cấp xã khẳng định sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người dân, để tất cả người dân đều được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước.

    Bên cạnh vai trò “then chốt” của cấp uỷ, chính quyền các cấp, còn là sự phối chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan Bộ, ban, ngành liên quan. Theo đó, năm 2023, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các các cơ quan bộ, ban, ngành trong việc đề xuất, xây dựng, sửa đổi các dự luật, văn bản quan trọng liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao của các Bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện, như: Luật BHXH (sửa đổi); Luật BHYT (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi);….

    Đồng thời, để đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT theo quy định, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ban, ngành liên quan đề xuất Chính phủ ban hành: Nghị quyết số 30/NQ-CP tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT giai đoạn hậu COVID-19 và giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; Nghị định số 75/2023/NĐ-CP giải quyết khó khăn về cơ chế thanh toán kinh phí KCB BHYT vượt tổng mức thanh toán và bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT. Thực hiện Nghị định số 75, BHXH Việt Nam đã kịp thời thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB. Đồng thời, Lãnh đạo Ngành đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo BHXH các tỉnh đảm bảo kịp thời nguồn kinh phí KCB BHYT cho các cơ sở KCB hoạt động.

    Tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT

    Có thể khẳng định, sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp đã góp phần cùng ngành BHXH Việt Nam hoàn thành, hoàn thành vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, đưa chính sách BHXH, BHYT thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

    Theo đó, số người tham gia vào lưới an sinh không ngừng gia tăng qua từng năm. Tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia BHXH của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi với 18,259 triệu người, (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), trong đó khoảng 3,92% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 31,58% LLLĐ trong độ tuổi với 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ).

    Đặc biệt, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,3 triệu người tham gia, tiệm cận mục tiêu BHYT toàn dân. Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN: chiếm 2,69% số phải thu. Đây là tỷ lệ số tiền chậm đóng/số phải thu thấp nhất từ năm 2016 trở lại đây (giảm từ 6% (năm 2016) xuống còn 2,69%).

    Những kết quả đạt được nêu trên đã khẳng định vai trò quan trọng, “then chốt” của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp, góp phần tạo sự đồng thuận trong triển khai chính sách BHXH, BHYT ở các cấp, các ngành từ Trung ương xuống địa phương. Sự vào cuộc đó đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tích cực tham gia BHXH, BHYT nhằm tăng diện bao phủ BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần đẩy mạnh công tác đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước.

    Để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu về BHXH, BHYT toàn dân đã được đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, thời gian tới, công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của cấp uỷ, chính quyền, cơ quan ban ngành các cấp, góp phần củng cố, tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng thuận cao của xã hội trong tổ chức, thực hiện các chính sách an sinh xã hội nhân văn của Đảng, Nhà nước./.

BHXH Việt NamPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 75
  • Hôm nay: 1961
  • Trong tuần: 83,116
  • Tất cả: 11,489,408