Lượt xem: 248

Chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số

Hiện nay, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội đã được triển khai, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhóm đối tượng này. Để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt, Bộ Công an và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất, xây dựng “Quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

    Theo đó, ngày 19/01, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đã ký ban hành Công văn số 169/UBND-NC, có ý kiến chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng về việc đẩy nhanh việc chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

    Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đúng theo quy trình, đảm bảo việc chi trả an sinh được kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng, với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”; góp phần vào công tác phòng chống tội phạm, không để xảy ra tình trạng trục lợi, tham nhũng. Các đơn vị phối hợp cấp tài khoản, ví phải thực hiện cam kết miễn phí cho đối tượng này. Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với lực lượng công an cơ sở rà soát, xác minh đối với các đối tượng an sinh xã hội chưa có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, làm cơ sở để Công an cấp xã thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo số liệu an sinh xã hội trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải trùng khớp với số liệu do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, theo dõi. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện chi trả an sinh xã hội cho 100% người được hưởng đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn. Trong năm 2024, tiếp tục rà soát, bổ sung, cấp tài khoản cho người có nhu cầu chi trả qua tài khoản.

    Đối với lực lượng công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã với vai trò là cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn. Phối hợp, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện quy trình và các nội dung có liên quan; tổng hợp báo cáo kết quả về Tổ Công tác triển khai Đề án 06 đúng tiến độ yêu cầu.

    Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với lực lượng công an cùng cấp nghiêm túc thực hiện quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người được hưởng chính sách an sinh xã hội đăng ký tạo lập tài khoản an sinh; thực hiện chi trả qua tài khoản không dùng tiền mặt đảm bảo thuận lợi, minh bạch. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện việc chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

    Việc thanh toán không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý là một trong những nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách nhanh chóng, thuận lợi, thụ hưởng và nhận định đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nhóm đối tượng “yếu thế” đặc thù. Đặc biệt là khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần vào công tác phòng, chống tiêu cực, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, đảm bảo chi trả đúng chính sách, đúng đối tượng, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, trục lợi.

    Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân loại các nguồn dữ liệu an sinh xã hội gồm: Bảo trợ xã hội; người có công; nghèo cận nghèo và đối tượng khác. Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an chuyển vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đối sánh, làm sạch thông tin đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội. Sau đó sẽ tiến hành đẩy dữ liệu an sinh xã hội đã được làm sạch vào phân hệ an sinh xã hội trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để công an cấp xã có thể truy cập vào phần mềm thống kê, theo dõi và trích xuất danh sách đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã đến tận nhà các đối tượng được hưởng chính sách để khảo sát, xác minh thông tin và vận động tuyên truyền về việc thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản dành cho các đối tượng được hưởng chính sách an sinh xã hội.

Diễm Hương

Tin liên quan


Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 104
  • Hôm nay: 5954
  • Trong tuần: 87,551
  • Tất cả: 12,418,800