• 24/03/2024

  Đoàn kết - nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn cách mạng hiện nay

  Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực tiễn cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng hồn nhất về giá trị của đại đoàn kết, có đoàn kết mới tạo nên nguồn sức mạnh to lớn vượt qua mọi trở ngại, chiến thắng kẻ thù xâm lược, cùng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết thành bài học: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

  2469 lượt xem
 • 20/03/2024

  Chọn người tài - đức: Từ câu chuyện của Thái phó Tô Hiến Thành đến phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Trong “Bình Ngô Đại cáo” của Nguyễn Trãi đã viết: “Như nước Đại Việt ta từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến đã lâu”, “...Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau/ Song hào kiệt thời nào cũng có”.

  1015 lượt xem
 • 19/03/2024

  Khát vọng tuổi trẻ và mùa xuân

  Tuổi trẻ Việt Nam thật đáng tự hào về truyền thống 93 năm, nối bước cha anh đã không ngừng trưởng thành trong phong trào đấu tranh cách mạng, lập nên những kỳ tích anh hùng, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng vĩ đại của dân tộc ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong việc học tập vươn tới những bậc thang trí tuệ.

  103 lượt xem
 • 30/01/2024

  Đảng đã cho ta một mùa xuân

  Đảng ta ra đời vào mùa xuân, mùa xuân của đất nước và dân tộc với tràn đầy hạnh phúc và ước vọng. 94 mùa xuân có Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng, dẫn dắt dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, tạo lập được cơ đồ, tiềm lực, uy tín và vị thế quốc tế ngày càng cao. Trong niềm hân hoan đón mùa xuân mới Giáp Thìn 2024, tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, càng khơi dậy trong mỗi người Việt Nam, trong đó có những người con Sóc Trăng khát vọng vươn lên, góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

  219 lượt xem
 • 20/09/2023

  Hành trình chiếc ca nô do Bác Tôn lái và 12 chiến sĩ cộng sản từ nhà tù Côn Đảo về cửa biển Mỹ Thanh ngày 23/9/1945

  Năm 1945 là năm phong trào cách mạng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn trong cả nước với cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Ở nhà tù Côn Đảo, từ cuối năm 1944 đến đầu năm 1945, phong trào đấu tranh của những người tù chính trị cộng sản dần dần chuyển sang một cục diện mới, nhất là sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945. Đó là việc đấu trí, cô lập, phân hóa kẻ thù, từng bước tập hợp lực lượng về phía cách mạng, nâng dần mức độ đấu tranh, lật đổ ách thống trị tại nhà tù, thành lập chính quyền cách mạng ở Côn Đảo trong những ngày đầu tháng 9/1945. Đây là một quá trình chuẩn bị và tiến hành hết sức thận trọng, công phu, thể hiện sự năng động, nhạy bén của Đảo ủy nhà tù trong việc đề ra phương thức giành chính quyền, thành lập chính quyền cách mạng ngay trong bối cảnh và điều kiện hết sức đặc biệt, xa cách với phong trào cách mạng đang diễn ra sôi nổi trong đất liền.

  1294 lượt xem
 • 11/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  650 lượt xem
 • 08/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  398 lượt xem
 • 06/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  802 lượt xem
 • 04/09/2023

  Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị của Đảng

  Công tác tuyên truyền là một bộ phận cấu thành trong công tác tư tưởng của Đảng, là hoạt động nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, làm cho chúng trở thành nhân tố chi phối trong đời sống tinh thần của xã hội. Từ đó, động viên, cổ vũ tính tích cực, tự giác, sáng tạo của nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  807 lượt xem
 • 04/09/2023

  Chi bộ ấp Giồng Chát phát huy tốt truyền thống cách mạng

  Cùng với người dân tại các địa phương lân cận trong khu vực, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người dân xã Liêu Tú đã đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng để vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, không ngại hy sinh với quyết tâm đánh thắng giặc xâm lược.

  322 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 


Phim tư liệu
 • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
 • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 168
 • Hôm nay: 9001
 • Trong tuần: 90,264
 • Tất cả: 11,404,931