• 25/05/2023

  Củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trong tình hình mới

  Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo.

  55 lượt xem
 • 28/04/2023

  Vang vọng nghìn đời Ngày Quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

  Lịch sử như một dòng chảy liên tục. Trải qua mấy nghìn năm, trước bao biến động thăng trầm, trong tâm thức của cả dân tộc, Đền Hùng vẫn là nơi của bốn phương tụ hội, nơi con cháu phụng thờ công đức Tổ tiên. Dân tộc có chung một vị Quốc Tổ. Tất cả người Việt Nam đều hướng về Ngày 10-3 âm lịch hằng năm là Ngày Quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

  403 lượt xem
 • 20/04/2023

  Phùng Lục Xinh - Nhân vật anh hùng gắn với sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975

  Phùng Lục Xinh, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng nói chung, của lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng nói riêng, đã thực hiện lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Anh hy sinh khi chưa tròn 20 tuổi và hy sinh vào ngày 30/4/1975, ngày mà quân dân miền Nam nhất tề đứng lên tổng công kích, tổng khởi nghĩa “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh” để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Phùng Lục Xinh được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong những anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi của tỉnh Sóc Trăng.

  997 lượt xem
 • 17/04/2023

  Đại thắng Mùa xuân 1975, thắng lợi của ý chí, khát vọng độc lập, thống nhất Tổ quốc

  48 năm đã trôi qua kể từ Đại thắng Mùa xuân 1975 - Thời gian và những biến đổi sâu rộng của đất nước cũng như trên khắp thế giới càng làm cho chúng ta hôm nay nhận thức đầy đủ, toàn diện sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa và nhiều vấn đề khoa học chứa đựng trong bản thân sự kiện lịch sử trọng đại này.

  428 lượt xem
 • 07/04/2023

  Kỷ niệm 116 năm Ngày sinh Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2023) - Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn: Những cống hiến đặc sắc với công tác đối ngoại

  Là một nhà lý luận, nhà tư tưởng, một người lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta, đồng chí Lê Duẩn đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Lịch sử ghi đậm những công lao to lớn của đồng chí trong nhiều thời kỳ, đặc biệt trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đời hoạt động của mình, nhất là trong 26 năm trên cương vị là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc về mặt lý luận và hoạt động thực tiễn trên lĩnh vực đối ngoại của Đảng ta.

  340 lượt xem
 • 03/04/2023

  Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người luôn dành một phần lớn nói về chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.

  427 lượt xem
 • 27/02/2023

  Kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023): Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy thuốc

  Từ xưa đến nay, một số nghề được xã hội thừa nhận là cao quý, có ảnh hưởng lớn đến đời sống vật chất và tinh thần con người như nghề thầy giáo, nghề thầy thuốc, nghề dạy võ… Trong những nghề ấy, nghề thầy thuốc được ghi nhận là một nghề có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sinh mạng con người và được ví bằng câu thành ngữ đầy hình tượng “Lương y như từ mẫu”.

  319 lượt xem
 • 20/01/2023

  Kỷ niệm 50 năm ký Hiệp định Paris (27/1/1973 - 27/1/2023): Tất yếu lịch sử của cuộc chiến tranh vệ quốc chính nghĩa

  Hiệp định Paris thực chất là “sự bàn luận thống nhất và quyết định” chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình trên lãnh thổ Việt Nam ở thế kỷ XX. Đây cũng là Hiệp định mang thông điệp khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến trường chinh của dân tộc. Đồng thời, là tiếng nói của triệu triệu những người yêu nước Việt Nam thời đó: “Không muốn chiến tranh. Chiến tranh đồng nghĩa với chết chóc đổ máu, nên hãy xa rời nó”.

  561 lượt xem
 • 18/01/2023

  Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng

   Văn học, nghệ thuật có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 23-NQ/TW (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 33-NQ/TW (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Đảng ta đã xác định, văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng của văn hóa, là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng Chân - Thiện - Mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách, đạo đức, trí tuệ và bản lĩnh cho con người Việt Nam.

  409 lượt xem
 • 17/01/2023

  Xuân này đón tết sẽ vui hơn

  Đất nước man mác tiết xuân. Khi công việc làm đã tạm gác lại để chuẩn bị đón mừng năm mới, lòng người lại bình thản ngẫm chuyện đã qua để lo chuyện tới. Với xuân Quý Mão 2023, dân tộc Việt Nam đón tết sẽ vui hơn, vì chúng ta vừa đón nhận nguồn năng lượng dồi dào của đất trời thẩm thấu trong nguồn năng lượng của Đảng, Bác Hồ tiếp sức thêm cho nguồn năng lượng tự có từ mỗi con người, mỗi cộng đồng, mang đến cho ta niềm phấn khởi, niềm tin. Tin ở sức mình, tin ở sự lãnh đạo của Đảng, tin ở tương lai là sức mạnh tinh thần của người Việt Nam được hun đúc từ thời dựng nước.

  344 lượt xem
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 


Phim tư liệu
 • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
 • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 72
 • Hôm nay: 7078
 • Trong tuần: 91,777
 • Tất cả: 7,795,263