• 27/06/2022

  Tầm quan trọng của cấp cơ sở trong việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống

  Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đi vào cuộc sống và hiện thực hóa từng chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trên chặng đường 5 năm 2020-2025. Trong đó, bí thư và trưởng ban nhân dân ấp là những người gần dân nhất, sát dân nhất, họ đóng vai trò đặc biệt quan trọng và được xem là lực lượng cầm cờ tiên phong. Bởi vì người cán bộ cơ sở càng tâm huyết thì mọi phong trào phát động sẽ thành công và việc đưa nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ dễ dàng.

  41 lượt xem
 • 20/06/2022

  Chuyển đổi số trong nông nghiệp

  Thời gian gần đây, chuyển đổi số đã trở thành định hướng phát triển được nhiều sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị hướng đến trong xu thế phát triển, hội nhập. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, việc ưu tiên chuyển đổi số có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề giải phóng sức lao động, giảm chi phí, nâng cao lợi nhuận và chất lượng sản phẩm. Là địa phương có thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp nên thời gian qua, công tác chuyển đổi số đã được ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng triển khai mạnh mẽ đối với từng lĩnh vực cụ thể và bước đầu mang lại kết quả thiết thực.

  54 lượt xem
 • 20/06/2022

  Sóc Trăng tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ

  Ngày 30/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ người dân khôi phục và phát triển kinh tế sau hậu COVID-19 (Nghị quyết số 11).  Xác định được tầm quan trọng của Nghị quyết, dựa trên nhiệm vụ được giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sóc Trăng đã nhanh chóng rà soát nhu cầu của các đối tượng để người dân sớm được thụ hưởng các nguồn vốn vay từ chương trình này.

  51 lượt xem
 • 02/06/2022

  Một số kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về khoa học và công nghệ

  Nhận thức tầm quan trọng về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình hành động số 26-CTr/TU, ngày 01/02/2013 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tạo sự thống nhất trong nhận thức về quan điểm của Đảng trong phát triển, ứng dụng KH&CN; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về KH&CN vào nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp qua từng nhiệm kỳ. Qua đó, hoạt động KH&CN  bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

  299 lượt xem
 • 26/05/2022

  Từng bước hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 09-NQ/TU về xây dựng nông thôn mới

  Trong năm 2022, toàn tỉnh Sóc Trăng phấn đấu có ít nhất 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành lộ trình theo từng năm sẽ góp phần đưa tỉnh Sóc Trăng từng bước hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 23/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh Sóc Trăng đề ra.

  138 lượt xem
 • 25/05/2022

  Trần Đề đẩy mạnh chuyển đổi số

  Huyện Trần Đề là địa phương được Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn thực hiện thí điểm chuyển đổi số theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan lựa chọn và  triển khai thí điểm các mô hình chuyển đổi số phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. 

  411 lượt xem
 • 11/03/2022

  Giải pháp xây dựng con người Sóc Trăng đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

  Ngày nay, khi đề cập nguồn lực quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, người ta thường chỉ ra đó là vốn con người, là nguồn nhân lực, chứ không phải là tài nguyên thiên nhiên, của cải vật chất hay tài chính... Với tinh thần đó “phát huy nhân tố con người”, “chăm lo nguồn lực con người” bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, chắc chắn rằng mục tiêu phát triển bền vững đất nước, tiến trình hiện đại hóa đất nước, mục tiêu của cách mạng, khát vọng của dân tộc sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

  885 lượt xem
 • 04/03/2022

  Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng quán triệt, triển khai các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy và các văn bản của Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

  Chi bộ Hội LHPN tỉnh tổ chức buổi quán triệt, triển khai 07 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) và 07 quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ quan.

  274 lượt xem
 • 02/03/2022

  Trần Đề học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Sóc Trăng

  Chiều ngày 1/3, Huyện ủy Trần Đề tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho đảng viên các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và đảng viên Trung tâm Y tế huyện.

  140 lượt xem
 • 01/03/2022

  Huyện ủy Kế Sách triển khai, quán triệt các nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025

  Sáng ngày 28/2, Huyện ủy Kế Sách tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 bằng hình thức trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn với 13 điểm cầu.

  149 lượt xem
  1 2 3 4 5 


Phim tư liệu
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
 • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
 • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
 • Đang online: 59
 • Hôm nay: 2123
 • Trong tuần: 45,350
 • Tất cả: 4,825,484