Lượt xem: 19706

DANH SÁCH BÍ THƯ TỈNH ỦY SÓC TRĂNG[1] QUA CÁC THỜI KỲ

    1. Dương Minh Quan (Ba Quan) (không có hình)

    Thời gian làm Bí thư: Từ cuối năm 1938 đến đầu tháng 7/1940.

    2. Phạm Hồng Thám (Thanh Phong)

    Thời gian làm Bí thư: Tháng 7/1940.

    3. Minh (Huế Minh, Mai) (không có hình)

    Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 8/1940 đến tháng 12/1940.

    (Từ năm 1941 đến tháng 2/1945 Tỉnh ủy lâm thời Sóc Trăng bị tan rã)

    4. Dương Kỳ Hiệp (Chín Hiệp)

    Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 3/1945 đến tháng 10/1945.

 

5. Nguyễn Văn Vực (không có hình)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/1945 đến tháng 9/1946.

 


6. Phan Văn Chiêu (Hai Chiêu)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 9/1946 đến tháng 3/1947 và từ tháng 6/1947 đến tháng 2/1950.

7. Trần Học Hải (không có hình)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 3/1947 đến tháng 6/1947.

 


8. Huỳnh Văn Dương (Năm Dương)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 2/1950 đến tháng 11/1951.

 


9. Ngô Tám (Hai Minh)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 11/1951 đến tháng 7/1954.

10. Lâm Hớn Thanh (không có hình)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/1954 đến tháng 12/1956.

 


11. Nguyễn Văn Khuynh (Hai Khuynh)

Thời gian làm Bí thư: Năm 1957.

 


12. Dương Minh Cảnh (Ba Hòa)

Thời gian làm Bí thư: Từ cuối năm 1957 đến cuối năm 1961.

 


13. Nguyễn Văn Hơn (Hai Tân)

Thời gian làm Bí thư: Từ đầu năm 1962 đến tháng 4/1969.

 


14. Lê Văn Mỹ (Năm A)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 4/1969 đến tháng 2/1971.

 

15. Lê Phước Thọ (Sáu Hậu)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 2/1971 đến tháng 7/1973; từ tháng 1/1977 đến 10/1980 và từ 4/1982 đến tháng 10/1986.

 


16. Nguyễn Tấn Thành (Sáu Kẹo)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 8/1973 đến 1/1976.

 


17. Trần Văn Long (Mười Dài)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 2/1976 đến tháng 1/1977.

(Tháng 2/1976 tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ hợp nhất thành tỉnh Hậu Giang)

 


18. Vũ Đình Liệu (Tư Bình)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/1980 đến tháng 4/1982.

 


19. Lê Thanh Nhàn (Ba Râu)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/1986 đến tháng 3/1992.

(Tháng 4/1992 tỉnh Sóc Trăng chính thức được tái lập và đi vào hoạt động)

 


20. Trần Văn Vụ (Sáu Vụ)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 4/1992 đến tháng 1/2001.21. Nguyễn Tấn Quyên (Hai Tấn Quyên)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 2/2001 đến tháng 4/2003.

 


22. Nguyễn Thanh Bình (Ba Bình)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 5/2003 đến tháng 8/2007.

 


23. Võ Minh Chiến (Tư Chiến)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 8/2007 đến tháng 3/2015.

 


24. Lê Thành Quân (Ba Quân)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 3/2015 đến tháng 10/2015.

 


25. Nguyễn Văn Thể (Sáu Thể)

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017.

 


26. Phan Văn Sáu

Thời gian làm Bí thư: Từ tháng 10/2017 đến 10/2020.

 


27. Lâm Văn Mẫn

Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025


Thanh Hà

 

[1] Từ  2/1976 đến tháng 3/1992 tỉnh Sóc Trăng hợp nhất với tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang.Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 119
  • Hôm nay: 4838
  • Trong tuần: 86,101
  • Tất cả: 11,400,768