Lượt xem: 111

Huyện Châu Thành tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ và linh hoạt Đề án 06

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về triển khai thực Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06), xác định tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án này, thời gian qua, UBND huyện Châu Thành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Đề án.

 


Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại trụ sở công an xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành.

 

    Theo đó, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành và UBND xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn huyện như: Công văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền triển khai, thực hiện Đề án 06; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử giai đoạn 3; đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện đã thực hiện 13 nhiệm vụ chung, 25 dịch vụ công thiết yếu, 40 nhiệm vụ phối hợp với cơ quan Trung ương và 5 nhóm tiện ích; bước đầu cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên Cổng dịch vụ công, đơn giản một số thủ tục hành chính, giảm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi của công dân, tiết kiệm chi phí phục vụ lưu trữ, bảo quản hồ sơ; tăng tính chính xác, phục vụ hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ. Đã thực hiện được 07/25 dịch vụ công thiết yếu gồm: Xác nhận số chứng minh nhân dân khi được cấp CCCD, cấp lại, cấp đổi CCCD, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú, đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy.

    Tính đến hết ngày 31/7/2022, toàn huyện Châu Thành đã tiếp nhận, giải quyết 148 trường hợp đăng ký thực hiện các thủ tục hồ sơ. Đã thu nhận hồ sơ cấp cấp CCCD là 73.686 trường hợp; công tác làm sạch dữ liệu thực hiện theo tiến độ thời gian quy định, rà soát, điều chỉnh thông tin nhiều hơn 01 chủ hộ 296/296 trường hợp; rà soát, cập nhật không chủ hộ 2.440/2.440 trường hợp; rà soát các trường hợp trùng thông tin 782/782 trường hợp. Cập nhật chứng minh nhân dân (CMND) 9 số: 10.308/14.513 trường hợp, còn 4.205 trường hợp là do công dân chưa làm CMND 9 số. Thông báo số định danh cá nhân 55.398/55.468 trường hợp. Kết quả cập nhật tiêm vaccine mũi 1: 78.415 liều; mũi 2: 61.346 liều và mũi 3: 47.372 liều.

    Mặc dù đã rất n lực, áp dụng nhiều giải pháp nhưng kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng còn hạn chế, việc thực hiện Đề án 06 còn gặp nhiều khó khăn nhất định, như: Việc triển khai công tác tuyên truyền chưa tốt; các quy định liên quan văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ, ngành chưa được điều chỉnh kịp thời, gây khó khăn trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong việc thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng cán bộ triển khai còn ít, trình độ công nghệ thông tin chưa ngang tầm nhiệm vụ. Một bộ phận người dân còn quen thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp đến cơ quan nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết; hạ tầng đường truyền kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp, quản lý CCCD và xử lý vi phạm hành chính về giao thông dùng chung, tốc độ truyền không đảm bảo ổn định cùng các phần mềm của hệ thống thường xuyên nâng cấp, cập nhật thay đổi đã tác động ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công tác của các đơn vị...

    Trên cơ sở những khó khăn trên, giải pháp thực hiện Đề án 06 của huyện Châu Thành trong thời gian tới, UBND huyện xác định khẩn trương hoàn thành dứt điểm, có hiệu quả việc triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp đã được xác định trong Đề án 06 và trong Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND huyện về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Châu Thành. Tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp bổ sung thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến. Các ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã chọn lựa, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về năng lực chuyên môn làm công tác tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến  tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện, bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, để giải quyết tình trạng thiếu nhân lực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Đề án; tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án, những tiện tích khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trước hết cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan Nhà nước trong huyện gương mẫu sử dụng các dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính.

Mỹ DungPhim tư liệu
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 6074
  • Trong tuần: 70,926
  • Tất cả: 5,401,766