Lượt xem: 722

Sóc Trăng phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí liên quan chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

So với những giai đoạn trước, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn 2021 - 2025 đã có sự điều chỉnh, bổ sung nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó, có nhiều yêu cầu quan trọng liên quan đến chuyển đổi số. Tại Sóc Trăng, để thực hiện thành công lộ trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn này, việc ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện các tiêu chí đã được các sở, ngành có liên quan triển khai bằng nhiều giải pháp, cách làm cụ thể, thiết thực.

 


Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tiểu thương cài đặt phần mềm thanh toán không dùng tiền mặt. 

 

    Ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Để Chương trình ở giai đoạn này đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục phê duyệt 6 chương trình chuyên đề, trong đó có chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh. Chương trình tập trung vào 3 nội dung trọng tâm là: Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, xã hội số trong xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn. Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới các cấp mà UBND tỉnh ban hành đã có những tiêu chí, chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến nhu cầu chuyển đổi số. Đồng chí Tô Ngọc Tuấn - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cho biết: “Cụ thể, đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới có 2 tiêu chí với 3 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông) gồm chỉ tiêu 8.2 xã có dịch vụ viễn thông internet; chỉ tiêu 8.4 xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành; Tiêu chí số 15 (Y tế), có chỉ tiêu 15.4 tỷ lệ người dân có sổ khám chữa bệnh điện tử lớn hơn hoặc bằng 50%. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao có 4 tiêu chí với 8 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí số 8 (Thông tin và truyền thông), chỉ tiêu 8.1 có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, chỉ tiêu 8.4 có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, chỉ tiêu 8.5 có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng…). Tiêu chí số 13 (Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn), chỉ tiêu 13.4 ứng dụng chuyển đổi số thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã, chỉ tiêu 13.7 có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua internet, mạng xã hội. Tiêu chí số 14 (Y tế): Chỉ tiêu 14.4. tỷ lệ dân số có sổ khám chữa bệnh điện tử lớn hơn hoặc bằng 70%. Tiêu chí số 15 Hành chính công, chỉ tiêu 15.1 ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ tiêu 15.2 có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu có 2 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 3 Mô hình ấp thông minh; Tiêu chí số 8 kiểu mẫu về chuyển đổi số. Huyện nông thôn mới 1 tiêu chí với 1 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí số 9 Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công, chỉ tiêu 9.5 có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Huyện nông thôn mới nâng cao có 1 tiêu chí và 1 chỉ tiêu gồm: Tiêu chí số 9 (An ninh trật tự - Hành chính công), chỉ tiêu 9.2 có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4”.

    Để thực hiện có hiệu quả các bộ tiêu chí liên quan chuyển đổi số mà UBND tỉnh đã ban hành, với vai trò là cơ quan tham mưu cho tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu tỉnh triển khai chuyển đổi số cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển đổi số trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định 924 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến các khóm, ấp trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã có 775 tổ CNSCĐ được thành lập và hoạt động tương đối hiệu quả. Tất cả các thành viên của các tổ CNSCĐ đều được Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng số cơ bản để trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các nền tảng số trên thiết bị di động, nâng cao hiệu quả phục vụ hoạt động và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây được xem là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương trong việc đưa chuyển đổi số đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là bà con sinh sống ở khu vực nông thôn, là tiền để quan trọng để các địa phương sớm hoàn thiện những yêu cầu liên quan chuyển đổi số trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

    Đồng chí Dương Văn Nhân – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thông tin thêm: “Đồng hành cùng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nhiều buổi làm việc để bàn về các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó chú trọng phát huy các lợi thế hiện có, sớm thu thập, chuẩn hóa, tích hợp các dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, hình thành dữ liệu số nền tảng cho ngành nông nghiệp. Phấn đấu, trong năm 2023 sẽ đưa các dữ liệu số thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt, Thủy sản, Thủy lợi, Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Khuyến nông, Chăn nuôi lên nền tảng số và cùng với các thông tin về quan trắc môi trường, mã số các vùng nuôi vùng trồng, các sản phẩm OCOP tích hợp lên hệ thống bản đồ nền để vận hành, khai thác, quản lý. Thông qua nền tảng số này, sẽ hỗ trợ bà con nông dân kỹ thuật canh tác, sản xuất, tiếp cận hiệu quả thị trường phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào – sản phẩm đầu ra. Song song đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh triển khai tập huấn, nâng cao kỹ năng tiếp cận các nền tảng số cho cán bộ cấp xã thông qua nền tảng đào tạo, tập huấn trực tuyến OneTouch của Bộ Thông tin và Truyền thông. Qua đó đã nâng cao kỹ năng ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động cho cán bộ, công chức cấp xã và lan tỏa đến cộng đồng người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh”.


Hướng dẫn nông dân sử dụng bản đồ số trong canh tác. 

 

    Hiện tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chọn hai xã Phú Tân huyện Châu Thành và An Thạnh Nhất huyện Cù Lao Dung thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới với 3 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và đây cũng là mô hình điểm để nhân rộng trong thời gian tới. Từ sự chỉ đạo sát sao của tỉnh cùng sự đồng hành, hỗ trợ từ các ban, ngành có liên quan, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về tầm quan trọng và sự cần thiết của chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Tăng cường vận động, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thành viên, tuyên truyền để người dân, cộng đồng chủ động, tích cực tham gia chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo nhiệm vụ được phân công.

    Với sự khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị thông qua việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong thực hiện chuyển đổi số nói chung và trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh nói riêng, tin chắc, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng sẽ đạt được nhiều thành công mới, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị; góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngọc ThơPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 42
  • Hôm nay: 4692
  • Trong tuần: 85,955
  • Tất cả: 11,400,622