Lượt xem: 126

Sóc Trăng: Gắn công tác Mặt trận với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của tổ chức và tình hình thực tế. Qua đó, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gương mẫu đi đầu trong mọi cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.


Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng được nhận Cờ đơn vị xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

 

    Thấm nhuần lời dạy của Bác “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đoàn kết sáng tạo”… Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư (18/11) hằng năm được tổ chức nền nếp, rộng khắp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tăng cường gắn kết tình làng, nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, từ đó, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

    Từ các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống MTTQ các cấp đã có sức lan tỏa sâu rộng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, trở thành những tấm gương sáng cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổ chức triển khai xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức MTTQ toàn tỉnh trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, thường xuyên, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    Thực hiện Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”, “Ngày Vì người nghèo”, trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 700 tỷ đồng, Cùng các nguồn xã hội hóa, đã hỗ trợ triển khai xây dựng mới, sửa chữa 8.085 căn nhà ở cho hộ nghèo khó khăn, bức xúc về nhà ở. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 253 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì các hoạt động cứu trợ, trực tiếp vận động, tiếp nhận nhiều hàng hoá, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Năm năm qua, Quỹ cứu trợ của tỉnh đã tiếp nhận trên 129 tỷ đồng để giúp đỡ nhân dân trong tỉnh, đồng bào các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên bị thiên tai, bão lũ. Đặc biệt là trong thời điểm diễn biến phức tạp của COVID-19, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân Sóc Trăng càng được phát huy mạnh mẽ. MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động nguồn lực rất lớn trong nhân dân để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch và vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

    Song song đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ các cấp thường xuyên chú trọng; công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc. MTTQ các cấp thường xuyên phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri; đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động và kiện toàn ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, thị trấn. Thông qua đó, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ động phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, triển khai các chương trình, quy chế phối hợp; đồng thời có giải pháp cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình.

    Với những thành tích đạt được, nhiều năm liền Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng được nhận Cờ đơn vị xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.


Đồng chí Dương Sà Kha – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

 

    Đồng chí Dương Sà Kha - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sóc Trăng khẳng định: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng, được triển khai thường xuyên, hiệu quả trong toàn hệ thống MTTQ các cấp. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, đội ngũ cán bộ Mặt trận thường xuyên gần gũi, lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để xây dựng chương trình công tác hằng năm và tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực.

    Thời gian tới, MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng tiếp tục bám sát nghị quyết của cấp ủy, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình hành động, đáp ứng yêu cầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát huy tính tích cực, vai trò và trách nhiệm của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Khả TúPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 115
  • Hôm nay: 5983
  • Trong tuần: 87,580
  • Tất cả: 12,418,829