Lượt xem: 109

Ban Tuyên giáo Thành ủy Sóc Trăng phát động phong trào thi đua đối với Ban Tuyên giáo 10 phường

Để phát huy hơn nữa ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng ủy 10 phường; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm công tác trong hoạt động Tuyên giáo trên địa bàn thành phố; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo đã đề ra trong năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua với Ban Tuyên giáo 10 phường.

 


Quang cảnh Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022 và lồng ghép phát động phong trào thi đua năm 2023

 

    Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các đối tượng là Ban Tuyên giáo 10 phường; cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo 10 phường. Kế hoạch nêu rõ nội dung và thang điểm thi đua để tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể, cá nhân đề ra kế hoạch cụ thể thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, gồm: 10 nội dung thi đua với thang điểm là 100 điểm, như: Công tác theo dõi, nắm diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những địa bàn và những vấn đề bức xúc, nhạy cảm một cách nhanh nhạy, kịp thời báo cáo cho cấp ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy; đề xuất những biện pháp cụ thể giúp cấp ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất trí cao với quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xấu, xuyên tạc Đảng, Nhà nước... (05 điểm); công tác tham mưu của Ban Tuyên giáo đối với cấp ủy cùng cấp (05 điểm); công tác tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên (15 điểm); công tác tham mưu mua, đọc báo Đảng tại địa phương, đơn vị (05 điểm); công tác phối hợp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (05 điểm); công tác khoa giáo, văn hóa – văn nghệ (40 điểm); công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng (10 điểm); thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (05 điểm); tổ chức bộ máy (02 điểm); chế độ báo cáo (08 điểm). Kết quả thi đua sẽ được sếp thành 03 mức: Xuất sắc, khá, trung bình.

    Trên cơ sở điểm tự chấm thi đua của các phường, Ban Tuyên giáo Thành ủy sẽ tiến hành khảo sát và đối chiếu kết quả phong trào thi đua năm 2023, Ban sẽ tham mưu Thường trực Thành ủy tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân. Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy biểu dương các đơn vị có số điểm thi đua đạt từ 90 điểm trở lên. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, biểu dương vào dịp tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.

    Với các nội dung cụ thể của phong trào thi đua năm 2023 đối với Tuyên giáo cơ sở, sẽ có ý nghĩa rất quan trọng nhằm thiết thực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác của Tuyên giáo cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc PhượngPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 1472
  • Trong tuần: 61,073
  • Tất cả: 6,445,685