Lượt xem: 159

Mặt trận Sóc Trăng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thời gian qua, thực hiện vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

    Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân tham gia thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với Phong trào “Sóc Trăng chung sức xây dựng nông thôn mới” đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đã vận động nhân dân tham gia xây dựng, xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và tập trung nâng cấp, chỉnh trang đô thị với tổng trị giá 18 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 70 xã được công nhận nông thôn mới, trong đó có 20 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu; 03 đơn vị cấp huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.


Vận động nhân dân tham gia xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

 

    Khơi dậy truyền thống đoàn kết, “tương thân, tương ái”, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Sóc Trăng đẩy mạnh vận động các tập thể, cá nhân tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và có các chương trình hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ủy ban MTTQ tỉnh chi hỗ trợ xây dựng 130 căn nhà Đại đoàn kết hơn 6,5 tỷ đồng, tặng quà và chi các nguồn hỗ trợ khác cho người nghèo gần 1 tỷ đồng. Qua đó, thiết thực giúp đỡ hộ nghèo có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

    Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Duy trì chuyên mục "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Cuộc vận động, các hoạt động giới thiệu sản phẩm địa phương và tổ chức các hội chợ, các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn; đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP và các mặt hàng trái cây, nông - thủy sản các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

    Đồng chí Từ Tố Quyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, chia sẻ: “Để xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, cổ vũ, động viên nhân dân phát huy nội lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

Khả Tú



Phim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 78
  • Hôm nay: 7026
  • Trong tuần: 88,623
  • Tất cả: 12,419,872