Lượt xem: 83

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Không ngừng nỗ lực, hoàn thành tốt trách nhiệm đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã luôn chủ động, bám sát các nghị quyết, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); hoàn thành tốt trách nhiệm đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân.

    “Vượt khó” hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

    Năm qua, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; giá yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có xu hướng bị thu hẹp; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài và mới phát sinh cần phải tập trung giải quyết... Trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và việc triển khai tổ chức thực hiện các chính sách an sinh xã hội nói riêng của ngành BHXH Việt Nam.

    Trước những khó khăn và thách thức nêu trên, ngành BHXH Việt Nam đã chủ động bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch, phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thực hiện có hiệu quả, quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao như độ bao phủ BHXH, BHYT. Cùng với sự chỉ đạo, điều hành đúng hướng, quyết liệt, thống nhất, linh hoạt, sáng tạo, sát sao, kịp thời của lãnh đạo ngành, toàn ngành BHXH Việt Nam đã thống nhất, xác định rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động trong toàn ngành "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả"; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, phục vụ người tham gia ngày càng toàn diện.


Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh làm việc với BHXH các địa phương.

    Xác định rõ BHXH, BHYT là hai chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước, giúp người dân, người lao động khắc phục khó khăn, phòng tránh rủi ro trong cuộc sống. Trong bối cảnh khó khăn, hai chính sách an sinh xã hội này càng phát huy vai trò lớn, là chỗ dựa của người tham gia. Vì vậy, ngành BHXH Việt Nam luôn chú trọng công tác thu, phát triển người tham gia là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm mở rộng độ bao phủ, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mục tiêu của ngành là hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT tăng trưởng bền vững; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay. Với phương châm “hoàn thành chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHTN, BHYT; giảm số tiền chậm đóng vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam với nước, với dân”.

    Chủ động bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ trong toàn ngành; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ động, linh hoạt triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, thích ứng khó khăn và đã đạt các kết quả tích cực. Số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tiếp tục duy trì và tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước và luôn hoàn thành, vượt chỉ tiêu được giao tại các nghị quyết của Đảng.

    Cụ thể, hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia BHXH của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi với 18,259 triệu người, (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), trong đó khoảng 3,92% LLLĐ trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia BHTN đạt 31,58% LLLĐ trong độ tuổi với 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ).


Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

    Việc giữ vững tốc độ tăng trưởng BHXH, BHYT, BHTN, đặc biệt tỷ lệ người tham gia BHYT phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn, một lần nữa khẳng định sự kiên định, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành BHXH Việt Nam khi vừa giữ vững kết quả đã đạt được, vừa thực hiện có hiệu quả lộ trình BHXH, BHYT toàn dân với chỉ tiêu nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước.

    Với nền tảng độ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng mở rộng, toàn ngành BHXH Việt Nam tiếp tục quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia theo Luật định. Qua đó, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, nhất là với người lao động bị mất việc làm, thu nhập; cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh (khám chữa bệnh), chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.


Toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho người dân, người lao động.

    Kết quả, trong năm 2023, toàn ngành BHXH Việt Nam đã giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời cho: 95.670 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng, (trong đó có 75.230 người hưởng lương hưu, tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2022); 1.304.203 người hưởng các chế độ trợ cấp BHXH một lần (trong đó có 1.110.422 người hưởng BHXH một lần, tăng 23,73% so với cùng kỳ năm 2022); 8.849.210 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết 1.050.028 người hưởng trợ cấp thất nghiệp (tăng 10,92% so với cùng kỳ năm 2022), 19.185 người hưởng hỗ trợ học nghề.

    Trong năm 2023, toàn ngành đã kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo mức hưởng mới. Theo đó, ngay trong kỳ chi trả tháng 8/2023, từ ngày 14/8/2023 (Nghị quyết số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực), toàn ngành đã tổ chức chi khoảng 20.833 tỷ đồng. Toàn ngành đã cơ bản hoàn thành việc chi trả đối với 100% người hưởng (tương ứng hơn 1,24 triệu người) đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (ATM) với tổng số tiền trên 8.801 tỷ đồng.

    Chính sách BHYT từng bước phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng

    Sau 15 năm triển khai thực hiện Luật BHYT, chính sách BHYT đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định tính đúng đắn và phù hợp trong việc lựa chọn chính sách tài chính y tế thông qua BHYT, tạo nguồn tài chính bền vững cho chăm sóc sức khỏe, tiếp cận mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

    Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT gia tăng nhanh chóng, cụ thể: Năm 2009 bao phủ 58% dân số, tới năm 2023 đạt 93,35% dân số- tương ứng với 93,307 triệu người tham gia BHYT. Quyền lợi của người tham gia BHYT ngày càng được mở rộng, việc tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) BHYT ngày càng thuận lợi.


Phối hợp với Bộ Y tế trong việc đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia KCB BHYT và kiểm soát quỹ BHYT an toàn, hiệu quả.

    Việt Nam được đánh giá là một trong số ít nước trên thế giới có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và mở rộng so với mức phí đóng BHYT, với 1.037 hoạt chất/thuốc hóa dược, sinh phẩm và 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, 349 vị thuốc cổ truyền (trong khi Thái Lan, Singapore, Philippines chỉ có 600-700 hoạt chất). Quỹ BHYT đã đảm bảo chi trả hầu hết các bệnh lý và có nhiều thuốc mới, chi phí cao với số tiền chi trả lớn; đặc biệt có bệnh nhân đã được chi trả BHYT lên tới gần 4 tỷ đồng.

    Hệ thống cơ sở KCB BHYT ngày càng mở rộng và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu KCB BHYT của người dân. Đến hết ngày 31/12/2023, toàn quốc có 12.835 cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT, trong đó gồm 1.768 cơ sở công lập và 1.067 cơ sở ngoài công lập, hơn 10.000 trạm y tế xã; chất lượng KCB BHYT ngày ngày được càng nâng cao.

    Số lượt KCB BHYT tăng nhanh qua từng năm. Trong năm 2023 có 174,8 triệu lượt KCB BHYT với số tiền chi trả khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng. Quỹ BHYT được cơ quan BHXH quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch. Đến 31/12/2023, tổng số thu BHYT là 124.300 tỷ đồng, đạt 119,44% kế hoạch. Nhìn chung, việc sử dụng quỹ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cân đối thu-chi và sự bền vững của quỹ, để đáp ứng nhu cầu KCB của nhân dân.

    Công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT được coi trọng, đổi mới theo hướng hiện đại, đa dạng, linh hoạt, phù hợp, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật BHYT. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám định BHYT ngày càng được tăng cường để bảo đảm thực hiện nghiêm, hiệu quả chính sách BHYT và quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả, tiết kiệm. Công tác xây dựng thể chế, văn bản hướng dẫn thực hiện luật được làm thường xuyên, đáp ứng yêu cầu quản lý BHYT.


Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh thăm, tặng quà cho bệnh nhân đi KCB BHYT.

    Đặc biệt, trong năm 2023, nhiều văn bản, chính sách mới đã được ban hành. BHXH Việt Nam cũng kịp thời tham mưu, phối hợp đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, góp phần mở rộng thêm nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT; nâng mức hưởng BHYT của người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, người phục vụ người có công; quy phạm hoá quy định lập, giao dự toán và thông báo số dự kiến chi khám chữa bệnh BHYT để hướng tới sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh BHYT hiệu quả và giải quyết vướng mắc về cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của giai đoạn 2019 đến 2022. Chủ động, tích cực cùng Bộ Y tế xây dựng và triển khai thực hiện quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan góp phần chuẩn hóa dữ liệu đưa lên Hệ thống Thông tin giám định BHYT của ngành đảm bảo tính chính xác, minh bạch trong công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

    Có thể nói, những kết quả tích cực, toàn diện đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác của ngành BHXH Việt Nam đã cho thấy quyết tâm chính trị của toàn ngành trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần củng cố, tạo thêm niềm tin vững chắc của người dân, người lao động, doanh nghiệp đối với các chủ trương của Đảng và chính sách ASXH Nhà nước ta./.

BHXH Việt NamPhim tư liệu
  • Phát biểu của đồng chí Lâm Tấn Hòa
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 57
  • Hôm nay: 1842
  • Trong tuần: 82,997
  • Tất cả: 11,489,289