Lượt xem: 103

“Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới” góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch cụ thể trong triển khai thực hiện gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, lực lượng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại về viễn thông gắn với xây dựng mới các kênh, chương trình truyền thông, báo chí, trang, nhóm mạng xã hội nhằm thực hiện tốt thông tin đến cơ sở kịp thời. Đến nay, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW, hệ thống thông tin cơ sở đã bám sát định hướng của cấp ủy, chính quyền, góp phần rất lớn trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

 


Người dân theo dõi thông tin thời sự trên Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng

 

    Bên cạnh các phương tiện thông tin truyền thống, năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng đã nâng cấp và đưa vào vận hành Trang Thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng (Website Tỉnh ủy) với gần 2 triệu lượt người truy cập/năm. Trong 5 năm qua, Báo Sóc Trăng đã cho ra mắt báo điện tử với bình quân khoảng 120.000 lượt truy cập/ngày và có cả báo tiếng Khmer. Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng ngoài Trang thông tin tổng hợp điện tử (thst.vn) đã phát triển thêm trên các mạng xã hội facebook, youtube, tiktok truyền hình Sóc Trăng, chương trình thời sự (sáng, trưa, chiều) ngoài tiếng Việt còn có tiếng Khmer, tiếng Hoa, với tổng số hơn 73 triệu lượt người theo dõi.

    Những kết quả trên đã cho thấy sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo đổi mới công tác thông tin cơ sở, đáp ứng nhu cầu thông tin của từng nhóm đối tượng, từng địa phương, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và hấp dẫn những thông tin, kiến thức cần thiết trên các lĩnh vực đời sống, chuyển tải kịp thời những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước kịp thời đến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Đồng chí Lâm Sách – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: “Qua triển khai thực hiện Chỉ thị số 07 về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đã góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thông tin cơ sở. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin… góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cơ sở kịp thời....”.

    Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm đến số lượng, chất lượng hoạt động của đội ngũ làm công tác thông tin cơ sở và trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật đáp ứng tốt hoạt động công tác thông tin cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh có 5 báo cáo viên trung ương, 49 báo cáo viên cấp tỉnh, hơn 290 báo cáo viên cấp huyện và tương đương cùng hơn 2.000 tuyên truyền viên cơ sở, hơn 600 người có uy tín. Đây là lực lượng quan trọng và là cánh tay nối dài của cấp ủy đảng, chính quyền tại cơ sở trong việc vận động, nhất là đồng bào dân tộc ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực lao động sản xuất, kịp thời định hướng thông tin, dư luận xã hội tại cơ sở.

    Trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền và đoàn thể trong tỉnh đã khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để thông tin cơ sở. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều hội nghị kết nối trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh và từ tỉnh triển khai đến huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn. Trong đó, nhiều hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, thông tin thời sự chuyên đề, chỉ đạo điều hành trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, tuyên truyền pháp luật được tổ chức trực tuyến qua đường truyền từ tỉnh đến cơ sở một cách kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu thông tin. Nhiều hội nghị mang tính lan tỏa sâu rộng trong tầng lớn nhân dân thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh – truyền hình Sóc Trăng.

    Tỉnh đã thực hiện Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2017 đến 2021, qua đó, đã mua sắm, cung cấp trang thiết bị truyền thanh cho nhiều địa phương; sửa chữa, nâng cấp trạm truyền thanh cấp xã. Thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đã thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị, trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 11 xã, với tổng kinh phí các dự án khoảng 10 tỷ đồng. Đến nay, 11/11 huyện, thị xã, thành phố đều có Đài truyền thanh và hầu hết đều đã hợp nhất với Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh. Đa số các huyện đều có đội thông tin lưu động, cụm thông tin, thư viện, bưu điện; cấp xã đảm bảo 100% có trạm truyền thanh, cụm thông tin cổ động, nhà văn hóa, tủ sách pháp luật. Đến nay, nhiều xã đã được chuyển đổi từ cụm loa truyền thống sang loa truyền thanh thông minh, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả công tác truyền thông ở cơ sở. Đồng chí, Nguyễn Minh Chiến - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chia sẻ: “Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh có hệ thống truyền thanh cơ sở. Hầu hết các ấp có cụm loa truyền thanh. Thời gian qua, cũng chuyển đổi gần 200 cụm loa từ công nghệ cũ FM, sang công nghệ số hay còn gọi là truyền thanh thông minh, đảm bảo hoạt động ổn định hơn, hiệu quả hơn. Qua đó, góp phần phát huy hệ thống truyền thanh trong công tác thông tin cơ sở. Với hệ thống truyền thanh thông minh thì cho phép chúng ta chủ động điều chỉnh từng cụm loa, tắt mở từng cụm loa một nên công tác thông tin, tuyên truyền rất chủ động, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả…”.

    Thực hiện Chỉ thị số 07, những năm qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh chú trọng đổi mới nội dung, phương thức theo hướng đa dạng, vừa thông qua phương tiện thông tin đại chúng truyền thống trước đây, vừa kết hợp thông tin qua phương tiện hiện đại trên các hạ tầng mạng xã hội. Riêng Báo Sóc Trăng đã có báo tiếng Khmer, bạn đọc cũng có thể quét mã QR để kết nối với báo điện tử. Các cơ quan báo chí đều mở nhiều chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề mới gắn với nhiệm vụ chính trị quan trọng ở từng thời điểm phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền mang tính thời sự, kịp thời định hướng dư luận xã hội, qua đó, đáp ứng nhu cầu thông tin cho người dân ở cơ sở. Đồng chí Lê Hoàng Bắc - Phó Tổng Biên tập Báo Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, Báo Sóc Trăng có 3 ấn phẩm chính, gồm: Báo in chữ Việt xuất bản mỗi tuần 3 kỳ, mỗi kỳ 12 trang vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6, với số lượng phát hành mỗi kỳ khoảng 3.500 đến 4.000 tờ, Báo in chữ Khmer ra mỗi tuần 01 kỳ vào ngày thứ 2 nhằm phục vụ cho đồng bào dân tộc Khmer, với mỗi kỳ phát hành trên 1.000 tờ và Báo chữ Việt online xuất bản hằng ngày với nhiều tin, bài phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu thông tin trong và ngoài nước…”.

    Hằng năm, nhiều hoạt động tuyên truyền cổ động, liên hoan, hội thi, triển lãm sách, báo, ảnh, cụm, điểm pano, bảng điện tử phục vụ nhân dân nhân các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện, quan trọng của đất nước, của tỉnh cũng được các ngành tổ chức thường xuyên. Cùng với đó, nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh cũng được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, bản tin Thông báo nội bộ và rộng rãi trên các trang, nhóm... Qua đó, tuyên truyền rộng rãi, thông tin mang tính định hướng, tạo sự thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ các phong trào hành động cách mạng qua những tấm gương người tốt, việc tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của các địa phương.

    Thực tế cho thấy, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, Sóc Trăng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức cung cấp thông tin, quản lý nội dung thông tin và tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền cơ sở đảm bảo hiệu quả, với hình thức ngày càng phù hợp với thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin, hướng về cơ sở, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ánh PhúcPhim tư liệu
  • Ngày hội văn hóa thể thao du lịch đông bào Khmer Nam bộ và Lễ hội Óoc-Om-Bóc Đua ghe Ngo 2022
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 121
  • Hôm nay: 4030
  • Trong tuần: 86,679
  • Tất cả: 7,895,687