Lượt xem: 112

Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022): 77 mùa Thu độc lập – Tổ quốc tôi yêu!

Sáng ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), trước hàng vạn đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Từ đó, ngày 2/9 hằng năm là ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

    Trải qua 77 mùa Thu độc lập, Tổ quốc ta qua bao biến động, thăng trầm, nhưng với bản lĩnh kiên cường, với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết gắn bó, đức tính cần cù lao động, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng nên và gìn giữ nền độc lập dân tộc, của dải đất hình chữ S tươi đẹp, thiêng liêng đối với mỗi người Việt Nam và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế, du khách năm châu.

    Năm 2022, chúng ta tự hào kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nhìn lại những chặng đường đất nước đã đi qua, nhất là trải qua 36 năm (1986 - 2022) thực hiện đường lối đổi mới đúng đắn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, một chặng đường phát triển mới với những thành tựu, những đổi thay to lớn, tốt đẹp của quê hương, đất nước với mục tiêu: “Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hiện đại, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu quả; kinh tế phát triển năng động, nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại… nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Với tất cả niềm tin, sức mạnh khởi nguồn từ ý Đảng, lòng dân, từ sự đồng thuận cao và không có một trở lực nào ngăn cản nổi sức vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

    Đối với Sóc Trăng 30 năm tái lập, là 30 năm tạo dựng “cơ nghiệp, cơ đồ” cho một tỉnh vốn nghèo khó nhất, nhì trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long thì nay đã trở nên vững hơn về kinh tế, nhất là lương thực, thực phẩm, không chỉ đủ ăn mà còn xuất khẩu hạt gạo, con tôm đứng thứ hạng cao cả nước. Về chính trị luôn ổn định, bảo lưu và phát huy được truyền thống văn hóa quý báu của 3 dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa trong quá trình hội nhập… đó là tiền đề, là yếu tố cần thiết để có sự phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai.

    Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong mỗi chúng ta vững tin vào bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta và cũng tin tưởng rằng Tổ quốc Việt Nam sẽ phát triển phồn thịnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc mình. Và dù có đi bất cứ nơi đâu ta vẫn luôn tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có Bác Hồ trong trái tim ta./.

Lê Trúc VinhPhim tư liệu
  • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ Hai - năm 2022
  • Bộ Ngoại giao với các hoạt động "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài"
  • GS.TS Tạ Thành văn - Đại học Y Hà Nội
1 2 3 4 5  ... 


No title... No title... No title...
Thống kê truy cập
  • Đang online: 48
  • Hôm nay: 6060
  • Trong tuần: 70,912
  • Tất cả: 5,401,752